• "קרב אחד – אותה מלחמה", גילוי דעת משותף של מצפן ו"מאבק", 7 באוקטובר  1973: "האחריות הפוליטית והמוסרית למלחמה זו ולדם הנשפך בה נופלת  כולה על ממשלת ישראל; לכן תומכים אנו, אינטרנציונליסטים יהודים וערבים, בכל מי שבוחר שלא ליטול חלק במלחמה זו".

אל אתר מצפן בערבית