‏העיתונות הישראלית לא דיווחה, אפילו בקצרה, על מכתב גלוי אותו היפנו אירגוני סטודנטים בגרמניה אל הקנצלר וילי ברנדט, ערב ביקורו בישראל. לכן אנו מפרסמים את נוסחו המלא להלן:

‏‏

כבוד הקנצלר,

‏משעה שפורסמו מועדי ביקורך בישראל ומועדי ביקורו של שר החוץ שאל בשלוש מדינות ערביות, משתדלים נציגי הממשלה להסביר ביקורים אלה בכך שעל ממשלת בון "לנהל מדיניות שקולה גם בהקשר למזרח הקרוב".

‏אין אנו יכולים, בשום פנים ואופן, להיות שותפים לדעה זו. ביקורך מבטא למעשה תמיכה במדינה שלא רק כובשת שטחים נרחבים השייכים לעם הפלסטיני ולעמים ערביים אחרים ושוללת את זכויותיו הלאומיות של העם הפלסטיני, אלא גם מתכוונת להשליט את מרותה המדינית והצבאית על כל מרחב המזרח הקרוב.

‏הממשלה הישראלית מודעת היטב למשמעות נסיעתך: היא מצפה ל"הד חיובי". מה גם שהנך זוכה בכבוד המפוקפק להיות "ראש הממשלה הראשון של ארץ מערבית גדולה" העורך ביקור רשמי בישראל.

‏אתה רוצה להצדיק את ביקורך בכך שכלפי ישראל "אסור שתהיה נייטראליות בלב", ואילו אנו רואים בו ניסיון לעשות שימוש לרעה ברגשות הכנים של עם הרפובליקה הפדראלית הגרמנית כלפי האוכלוסייה היהודית בפלסטינה ושימוש זדוני ברגשות אלה כדי להניע תמיכה במדיניות הישראלית, שאין בפינו מילים אחדות כדי לתארה אלא כמדיניות גזענית וקולוניזטורית. ואמנם, בגלל אופיה של המדיניות הישראלית נימקו אזרחים יהודיים בישראל את סירובם לשרת בצבא הישראלי באומרם: "אנו מסרבים להשתתף בדיכויו של עם אחר, כפי שנעשה להורינו ולאבות אבותינו".

‏הוועדה לזכויות האדם שליד האו"ם גינתה בשנים האחרונות את ישראל לא פעם בגלל פשעיה הרבים נגד העמים הערביים. כך, למשל, קובעת ההחלטה מ-22 במארס 1972: "הוועדה לזכויות האדם מטפלת בצורה רצינית במכלול הפעולות ובצעדים המדיניים הנוגעים למעמד ולאופי של השטחים הכבושים, בקשר לזכויות היסוד של התושבים, כמו פינוי, העברה, הגליה ונישול של אוכלוסי השטחים הכבושים… הוועדה קובעת בצער כי עבירות אלה לא פסקו…"

‏ה"טיפול" בו זכו האזרחים הערביים אשר עבדו ולמדו ברפובליקה הפדראלית בשנה שעברה, מוכיח כי מדיניותך – כבוד הקנצלר – אינה "מדיניות שקולה". כתרומה נוספת לכינון "יחסים טובים" מעוניינת הממשלה הישראלית לקבל ממך בעת ביקורך הבטחה, כי תמשיך בטיפול זה ואף תחריף אותו, בכל מה שנוגע לאותם פלסטינים שנותרו בגרמניה המערבית. והרי הממשלה הישראלית הודיעה כי תפנה אליך בקשר ל"טיפול נוקשה יותר בטרוריזם".

‏אם מביאים בחשבון את כל אשר עשתה כבר ממשלתך בשנה שעברה, במסווה של "לחימה בטרוריזם", למען "היחסים הטובים" הללו – האפליה והמעצר של יותר מ-1,000 אזרחים ערביים – הרי שניתן לנחש מה יהיו תוצאותיו של הביקור לגבי אותם פלסטינים שנותרו ברפובליקה הפדראלית הגרמנית.

‏חתומים:

‏סי יס.נ.ו – קונפדרציה של סטודנטים איראניים – אגודה לאומית.
‏ס.ו.י – אירגון הגג של כל אגודות הסטודנטים בכל המוסדות לחינוך גבוה ובאוניברסיטאות ברפובליקה הפדראלית הגרמנית ובמערב-ברלין.
‏ו.ג.ס. – אגודת הסטודנטים היווניים בגרמניה המערבית.
‏ו.ד.ס – אגודת הסטודנטים הגרמנית.
ועדי פלסטין – בבון ובהמבורג.