‏כחודשיים לאחר הוצאתו לאור של הגיליון הקודם של "מצפן" נערך בירושלים כנס ארצי, בו השתתפו חברי הברית הקומוניסטית המהפכנית (אירגון מהפכני הידוע גם בשם ביטאונו "מאבק"), חברי אירגוננו ("מצפן") וכן חברים בלתי מאורגנים. בכנס זה הונח היסוד להקמתה של "חזית סוציאליסטית מהפכנית" והחל תהליך עיבודו של מצע החזית. זה אירע ב-14 ביולי. יחד עם זאת החלו לפעול מאז חוגים קבועים של החזית בשלוש הערים הגדולות.

‏כבר בכנס היסוד הוברר כי מוסכם על כל מרכיבי החזית – החברים המאורגנים והבלתי-מאורגנים – כי היא איננה מוקמת על חשבון האירגונים הקיימים או תוך פגיעה בהם. כמו כן הוברר כי החזית אינה מוקמת כמיסגרת לשיתוף פעולה בלבדי לחברי "מאבק" ולחברי "מצפן". החברות בחזית הינה אישית ואך טבעי הוא הדבר, כי מצע החזית, הנמצא עתה בשלבי עיבוד, יכיל את המשותף שבין מרכיביה.

אנו סבורים כי גם חברי אירגונים מהפכניים אחרים יכולים להצטרף לחזית הסוציאליסטית המהפכנית, וכן חברים אחרים שאינם מאורגנים באירגון זה או אחר. ניסיוננו הקצר עד כה מלמדנו, כי ניתן למצות את המשותף בין מהפכנים ממגמות שונות ומאירגונים שונים, תוך כיבוד ההבדלים, ומבלי לנסות לטשטש ולטייח את חילוקי הדעות. ויותר מכך: ניתן לפעול ביחד על בסיס המשותף והמוסכם, תוך קיום ויכוח מתמיד על המבדיל והמפריד – ולא רק באורח מקרי, מסביב למאורע זה או אחר, אלא בדדך קבע ולטווח ארוך.

‏‏מכל האמור לעיל ברור כי שני האירגונים הנוטלים עתה חלק בתהליך גיבושה של החזית ימשיכו לפעול כדרכם, מתוך חירות גמורה, וכן ימשיכו בהוצאת עיתוניהם. הברית הקומוניסטית המהפכנית ממשיכה בהוצאת ביטאונה ­– "מאבק", ואנו ממשיכים בהוצאת ביטאוננו – "מצפן". עובדה זו אינה סותרת, לדעתנו, את האפשרות כי החזית עצמה תוציא לאור ביטאונים משלה – בערבית ובעברית.

*   *   *

‏אחת השאלות האקטואליות שעמדו לדיון בכנס היסוד של החזית היתה שאלת הבחירות –שאלת המשחק הפרלמנטרי המתנהל עתה בישראל. על בסיס ההשקפה המרכסיסטית המהפכנית, השוללת את הדרך הפרלמנטרית לסוציאליזם ואת כל האשליות המסוכנות הכרוכות בה (ראו "דם בצ'ילי"), הוחלט על הקמת "רשימה סוציאליסטית מהפכנית", בבחינת אמצעי לתעמולה פוליטית ולהפגנה נגד הסדר החברתי הקיים.

‏‏כאן המקום להעיר, כי הצבתו של רמי ליבנה בראש הרשימה לא באה להפרידו מכלל מאות ואלפי העצירים והאסירים הפוליטיים, קורבנות המשטר. הסתה ברוח זו מתנהלת נגדנו מזה שבועות רבים. אין אנו גורסים גם, כאילו רמי ליבנה הוא הקורבן בה"א הידיעה של המשטר, וכאילו העוול שנגרם לו גדול יותר מן העוול שנגרם לרבים אחרים. הסיבה להצבתו בראש הרשימה היא אחרת: הזדהותנו עם השקפתו הפוליטית, כפי שבאה לידי ביטוי בהופעותיו בבית-המשפט בחיפה, שם נגזרו לו עשר שנות מאסר. אנו נאבקים למען שיחרורו כפי שאנו נאבקים למען שיחרור כל האסירים והעצירים – קורבנות חוקי הדיכוי והאפליה.

וזה מצעה הקצר של הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית:

אנו לא מפיצים אשליות כאילו ההצבעה לכנסת היא הדרך לשינוי פני החברה. אנו קוראים לך לנצל את מערכת הבחירות כדי להפגין יחד איתנו נגד הסדר החברתי הקיים.

אנו נאבקים:

  • ‏לביטול כל חוקי הדיכוי והאפליה –

‏כמו: תקנות הגנה לשעת חרום (1945‏), חוק בטחון המדינה,חוקי הכפייה הדתית,החוקים להגבלת המאבק המקצועי וחופש השביתה, חוק הנפקדים הנוכחים, חוק השבות, וכן כל שאר החוקים והתקנות המגבילים את חרויות היסוד הדמוקרטיות.

  • לשיחרור כל האסירים –

‏קורבנות הדיכוי והאפליה, לביטול כל צורות הדיכוי המיני והאפליה העדתית.

למען חיים משותפים של ערבים ויהודים בחברה סוציאליסטית; חברה ללא דיכוי לאומי וניצול מעמדי; חברה שבה כל השלטון נתון בידי ההמונים עצמם, המאורגנים במועצות פועלים ופלאחים.

רשימה סוציאליסטית מהפכנית

*   *   *

המפגינים בניו יורק

בתמונות אלו נראה חלק מן המפגינים ליד הקונסוליה הישראלית בניו-יורק – נגד הכיבוש, נגד הדיכוי ולמען שיחרור האסירים הפוליטיים בישראל.

‏בהפגנה זו, שנערכה לפני כחודשיים, השתתפו יהודים וערבים השוהים עתה בארצות-הברית וכן מפגינים מקומיים מאירגונים שונים. ראויה לציון העובדה, כי המפגין הנושא את הפלקט בעברית – "ישוחרר רמי ליבנה" – הוא המשורר תושב לוד פאוזי אל-אסמר, הלומד עתה בארצות-הברית. כזכור, נעצר פאוזי בזמנו, כשעבד בתל אביב, והושלך לכלא למשך שנה וחצי. כל זאת ללא האשמה, ללא משפט, אלא על-פי צו מעצר מינהלי חתום על-ידי קצין בכיר. המשורר הערבי, שעוד זמן רב לפני מעצרו קוצצו שיריו מטעם הצנזורה, ושלאחר צאתו מן הכלא הוגבל חופש תנועתו בישראל והוא רותק ללוד בטענה כי זוהי "סביבתו הטבעית", מסמל על-ידי השתתפותו בהפגנה את הסולידריות שבין קורבנות משטר הדיכוי בישראל.

‏אין זה מקרה – ולא עניין אישי – שרמי ליבנה, למענו נאבק עתה פאוזי אל-אסמר, היה בזמנו מפעילי המאבק למען שיחרורו של פאוזי עצמו. יסיקו נא המתלבטים למיניהם – מקרב שי"ח, למשל – את המסקנה מכך ויצטרפו אל המאבק למען שיחרור העצירים והאסירים הפוליטיים. יזכרו נא את האפיזודה הישנה-נושנה, כיצד הצביעה בזמנו המפלגה הקומוניסטית נגד חוקי העבירות נגד המדינה וכיצד נמנעה מפ"ם ולא העזה להרים את ידה נגדם. אז קראו הקומוניסטים לעבר מפ"ם והזהירו את אנשיה, כי הם עצמם עלולים ליפול קורבן לחוקי הדיכוי הללו… ולא עבר זמן רב עד שנעצר עסקן מפ"ם שהיה אז אחד ממנהיגי המפלגה, אהרון כהן, ונשפט על-פי חוקים אלה. הוא הורשע ב… ריגול והושלך לכלא.

*   *   *

‏כולנו מגויסים עתה לעבודה הפוליטית והאירגונית הכרוכה בהופעתה של הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית. אך כוח האדם הוא דל והאמצעים האירגוניים והכספיים הם מצומצמים.

‏לכן אנו קוראים לאוהדינו להצטרף למאמץ ולשאת בעול. כל אוהד מתבקש לסייע במשהו למאמץ הזה: על-ידי נכונות להשתתף בחלוקת כרוזים ברחבי הארץ, על-ידי גיוס מכונית הנמצאת ברשותו ועל-ידי תרומה כספית. האוהדים מתבקשים להתקשר עימנו בדחיפות. כל סיוע הוא חיוני, כל תרומה חשובה.

‏אוהדים המוכנים להפיץ חומר מודפס בסביבתם מתבקשים להתקשר בהקדם. עד עתה פירסמה הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית: 1) מצע הרשימה בעברית ובערבית; 2) כרוז על השאלה הפלשתינאית, החלטת מועצת הביטחון והפתרון המהפכני – בעברית ובערבית; 3) כרוז על העבודה וגח"ל ומדיניותם המנוגדת לאינטרסים של הפועלים – בעברית ובערבית; 4) נאומו של רמי ליבנה בבית-המשפט; ההוצאה הראשונה אזלה ועתה מודפסת הוצאה שניה, בעברית ובערבית.

‏מערכת "מצפן"