המיסמך המתפרסם בגיליון זה רואה לראשונה אור בעברית. זהו פרק חשוב ביותר בתולדות נישולו של העם הערבי הפלסטינאי בידי הציונות; זוהי רשימה של 474 ‏הכפרים הפלסטינאים שהיו קיימים עד שנת 1948, בשטח עליו הוקמה באותה עת מדינת ישראל. 384 כפרים מתוכם נהרסו בשנים שלאחר מכן; 90 נותרו. התושבים, שחיו מדורי-דורות על אדמתם, הפכו פליטים, אך תהליך הנישול, שהחל עשרות שנים לפני 1948, לא נפסק עד עצם היום הזה. אנו עדים להמשכו גם היום. ‏תדפיסים נוספים של מיסמך זה ניתן להשיג במערכת "מצפן". קרא ומסור לחברך!