רשימת מאות הכפרים הערביים שהיו קיימים בשטח מדינת ישראל עד 1948, ושנהרסו לאחר מכן, מתפרסמת בעמודים אלה לראשונה בעברית. הרשימה הנ"ל מבוססת על דו"ח שערך ד"ר ישראל שחק, המוכר לקוראי "מצפן" מפעילותו האמיצה כיו"ר הליגה לזכויות האדם והאזרח בישראל.

‏הדו"ח של שחק מתבסס על עבודתו של הגיאוגרף וההיסטוריון הפלשתינאי הנודע, עארף אל-עארף. הכפרים המסומנים בכוכב הם כפרים ערביים קיימים המאוכלסים ערבים; סימונם נעשה על-ידי שחק, בעזרת כמה ערבים אזרחי ישראל.

מתוך ספר של צה"ל – "תולדות מלחמת הקוממיות"
שים לב לשמות הכפרים הערביים במפות.

‏בהזדמנות זאת אנו פונים אל הקוראים בבקשת עזרה: למסור למערכת כל פיסת אינפורמציה הקשורה בנושא זה, כולל תיקוני שגיאות כתיב, פרטים על כפרים ששמם לא מופיע ברשימה וכו'. במיוחד אנו מבקשים תמונות של כפרים מאלה הרשומים להלן, מן התקופה שלפני 1948 ומן התקופה שלאחר מכן. קוראים שבידיהם מפות מפורטות – בעיקר מפות בקנה-מידה של 1:100,000 – מתבקשים להשאילן למערכת. דרושות מפות שהודפסו על-ידי השלטונות הבריטיים עד ל-1948 ‏וכן מפות ישראליות מן השנים הראשונות של המדינה. מפות אלה חיוניות כדי להשלים את העבודה על ממדי ההרס של הכפרים ועל נישול העם הערבי הפלסטינאי.

 

 

384 כפרים נהרסו

 
(*) כפרים ערביים קיימים המאוכלסים ערבים (1973) 

 

א. נפת ירושלים

1. אשוע
2. ברייג'
3. בית ג'מאל (*)
4. בית נקובה (*)
5. בית מחסיר
6. בית תול
7. בית אום אלמיס
8. ג'אראש
9. אל-ג'ורה
10. חיברת איסם-אללה
11. חירבת אלוז
12. חירבת אל-עומור
13. דיר אבאן
14. דיר אמאר
15. דיר יאסין
16. דיר אל-שייח'
17. רעפאת
18. סאריס
19. סאתאף
20. סארעה
21. סובה
22. ערתוף
23. אסלין
24. אקור
25. עין-כרם
26. קאריית אל-ענב (אבו-גוש) (*)
27. קולוניה
28. אל-קאסטל
29. קאסלה
30. ליפתה
31. אל-מאלחה
32. ניתאף
33. בית ספאפה (*)

 

ב. נפת בית לחם

1. בית אעתאב
2. דיר אל-הווא
3. ראס אבי-אמאר
4. סאפלה
5. אללאר
6. אל-קאבאו
7. אל-ואלג'ה
  

 

ג. נפת חברון

1. בארקוסיה
2. בית נאתיף
3. ראענא
4. זאכאריה
5.זאכארין
6. זיתא
7. תל אל-סאפי
8. חירבת אומבורג'
9. דיר נאחאס
10. דיר אד-דובאן
11. אל-דאווימה
12. אג'וזי
13. בית-ג'וברין
14. אל-קבייה
15. קאדנה
16. מאפלאס
 
 

 

ד. נפת יפו

1. אבו-קישיק
2. בית-דאג'אן
3. באיאר אדאס
4. ג'אליל אש-שאמאליה
5. ג'אליל אל-קיבליה
6. ג'אמאסין א-שרקי
7. ג'אמאסין א-רארבי
8. אל-חרם
9. אל-חרייה
10. ראנתיה
11. סאקיה
12. סאלאמה
13. אס-סוואלמה
14. אס-סאפריה
15. סארונה
16. א-שייח' מואנס
17. אל-אבאסיה (אל-יאהודיה)
18. פאג'ה
19. כופור אנא
20. מחמודיה (אל-מור)
21. אל-מוואילה
22. וילהלמה
23. יאזור
24. יפא (יפו) (*)

 

ה. נפת רמלה

1. אבו-שושא          
2. אבו אל-פאדל (אל-סאתאריה)
3. עדניבה
4. אל-נאבי רובין
5. אום-קאלחה
6. אל-באריה
7. בשית
8. בית-סוסין
9. בית-ג'יז
10. ביר-סאלם
11. בית-פאר
12. אל-תינה
13. ג'יליה
14. אל-חמה
15. חולדה
16. דיר-מוחיסן
17. אל-ראמלה (*)
18. זארנוקה
19. סאג'אד
20. שאהמה
21. סאראפנד-אלאמאר
22. סאראפנד- אלהאראב
23. סאידון
24. אקר
25. קאזאזה
26. קאתארה
27. אלקביה
28. אלמאגאר
29. אלמאנסורה
30. אלמחיזן
31. נענה
32. יאבנה
 

 

ו. נפת לוד

1. ברפיליה
2. ביר אום-מעין
3. אל-בורג'
4. בית-ניבאלה
5. בית-שאנא
6. ג'מזו
7. ג'ינדאס
8. חירבת אל-ביורה
9. חירבת אל-זהירה
10. חירבת אל-קוביבה
11. חירבת זקריה
12. חארובה
13. אל-חאלאיל
14. דיר איוב
15. דניאל
16. דיר אבו-סאלאמה
17. דיר טאריף
18. אל-חאקיתי
19. סאלביית
20. שאלנה
21. אל-טירה
22. קולה
23. אל-קבאב
24. אל-קאניסה
25. אללד (לוד) (*)
26. אל-לאטרון
27. אל-מזרעה
28. מאג'דל א-סאדק (מאג'דל באבא)
29. ענאבה
 

 

ז. נפת ג'נין

1. אום אל-פחם (כולל את אל-לאג'ון [הרוס], מועוויה, מושירפה ומוסמוס) (*)
2. זאלפה (*)
3. זרעין
4. סנדלה (*)
5. אל-מזאר
6. מוקיבלה (*)
7. נוראס
8. עין אל-מנסי
 

 

ח. נפת טול-כרם

1. אום חאלד
2. באקה אל-גרביה (*)
3. בירקית ראמדאן
4. תסבר
5. ג'ת (*)
6. ג'לג'וליה (*)
7. חירבת אל-מנשיה
8. חירבת אל-זאלפה
9. חיברת-עוריש
10. חירבת אז-זאבאבדה
11. חירבת בית-ליד
12. רמל זיתה
13. א-טייבה (*)
14. א-טירה (*)
15. ג'אבית מיסקה
16. ג'אבית ג'יוס
17. ג'אבית עבאישה
18. ג'אבת כופר סור
19. ג'אבת א-טייבה א-שאמאליה
20. ג'אבת א-טייבה אל-קיבליה
21. פרדיסיה
22. קאקון
23. קאלאנסווה (*)
24. כופר יערה [כפר ברא] (*)
25. כופר קאסם (*)
26. כופר סאבא
27. מאסקה
28. ואדי אל-קאבאני
29. ואדי אל-חווארית א-שאמאלי
30. ברטעה (*)
31. זבובה (*)
32. תענק (*)
33. רואמאניה (*)

 

ט. נפת חיפה

  
1. אבו שושה
2. אבו זריק
3. אום-אשאראף
4. אום-אזינאת
5. אום אלעמאד
6. איג'זים
7. בריקה
8. בלד א-שייח
9. ליבתיחאת
10. ג'אבעה
11. ג'ידאר אל-ג'ואנמה
12. חובזה
13. חירבת אד-דאמון
14. חירבת ליד
15. אלחראיבה
16. דלית אל-כרמל (*)
17. דלית ארוחיה
18. אסנדיאנה
19. סאבארין
20. סאראפנד
21. אטירה
22. אט-טירה
23. עבלין (*)
24. עתלית
25. ערערה (*)
26. עספיה (*)
27. עין ג'זאל
28. עין חוד
29. אל-קיביאת
30. פרידיס (*)
31. קניר
32. קיסריה
33. קאבארה
34. כופור לאם
35. אלקאפרין
36. כופור קרע [*]
37. אל-ריחאניה
38. אל-מאזאר
39. אל-מאנסי
40. ואדי ערה (ערה) (*)
41. אל יאג'ור
42. ג'יסר אל-זרקה (*)
43. שפרעם (*)
בנפה זו התגוררו עוד 10 שבטים.

 

י. נפת עכו

1. אבו סנאן (*)
2. אלבסה
3. אלבירויה (*)
4. אום אל-פאראג'
5. איקרית
6. אל-ביענה (*)
7. אל ביקיעה
8. בית דג'ן [בית ג'אן] (*)
9. תרביכה
10. תרשיחה (*)
11. ג'ת (*)
12. ג'וליס (*)
13. ג'דאידה (*)
14. חירבת ג'דין
15. דיר אל-אסד (*)
16. דיר חנא (*)
17. אד-דאמון
18. דיר אל-קאסי
19. א-ראמה (*)
20. ארוויס
21. א-זיב
22. סאחור (*)
23. סאכנין (*)
24. אסמיריה
25. שעב (*)
26. א-שייח דאהוד (*)
27. סחמאתא
28. עראבה (*)
29. עמקה
30. תמרה [טמרה] (*)
31. אל-גאבסייה
32. פאסוטה (*)
33. כופור ענאן
34. כופור יסמיע (*)
35. כופור יאסיף (*)
36. קאבול (*)
37. כיסרה (*)
38. קויקאת (*)
39. מיעאר
40. מעיליה (*)
41. אל-מאכר (*)
42. מגד אל-כורום (*)
43. אל-מזרעה (*)
44. אל-מנשיה
45. נחף (*)
46. א-נהר
47. אל-מנסורה
48. אל-קאברי
49. ירכא (*)
50. יאנוח (*)
51. עין אל-אסד (*)
52. שפע עמר (*)
בנפה זו התגוררו עוד 8 שבטים.

 

י"א. נפת נצרת

1. אנדור
2. אום אל-גאנם (הר תבור) (*)
3. איכסאל (*)
4. בעינה (*)
5. עילוט (*)
6. עין מאהל (*)
7. עזיז
8. כופור מנדא (*)
9. טורען (*)
10. דבוריה (*)
11. אדיכי (*)
12. רומאנה
13. כופור כנא (*)
14. קוקאב [כאוכב] (*)
15. אל-מג'אדל
16. נעורה (*)
17. א-רינה (*)
18. סולאם (*)
19. סאפוריה
20. תאמרה (*)
21. ניין (*)
22. מעלול
23. מאשהד (*)
24. יאפה (*)
25. טייבה (*)
26. יאפאת-אנאסרה (*)
 
בנפה זו התגוררו עוד בני שבט אחד

 

י"ב. נפת צפת

1. אבל אל-קמח
2. בייסמון
3. בירייה
4. אליוזאוייה
5. על-ג'עוני
6. ג'יש (*)
7. ג'יב יוסף
8. ג'אז אייר אל-חנדאג'
9. חורפיש (*)
10. אל-חסנייה
11. חסאס
12. חיאם אל-ואליד
13. אל-חאלסה
14. חירבת אל-חאקאב
15. דייזייה
16. דללאתה
17. אדארבסייה
18. דווארה
19. דאישום
20. דרדארה
21. ריחאנייה (*)
22. אל-ראס אל-אחמר
23. איזאוויה
24. זאנגארייה (זאהלק) (*)
25. אזוק אל-פוקאני
26. אזוק אתחתאני
27. סאבאלאן
28. סאעסע
29. אסאמואי
30. אשוני
31. אשוקי אתחתא
32. סאפסאף
33. אסאנברייה
34. סאלחה
35. אסאלחייה
36. אדהרייה אל-פוקה
37. אדהרייה אתחתא
38. טובה (*)
39. זאליל
40. תיתאבא
41. אל-עבאסייה
42. עלמה
43. עכברה (*)
44. עמוקה
45. עין אזייתון
46. אל איל מנייה
47. ג'אבאתייה
48. עראבה
49. פאראם
50. בירים (פירים או בירעים)
51. חיתייה
52. קאדאס
53. קידיתא
54. אלקדירייה
55. קאבעה
56. קאראד אל-באקארה
57. קאראד אל-ראנאמה
58. לאזאזה
59. מארוס
60. אל-מאנארה
61. מאללאחה
62. מאזאריע אדאראג'י
63. אל-מלכייה
64. מירון
65. אל-מוטלה
66. אל-חולה
67. אל-מנסורה (*)
68. אל מפתיכריה
69. פאראדי
70. אנבי יושע
71. אנאעמה
72. חוניין
73. יארתא
74. מאפאר אלחיאט
75. מנסור אל-חיאט
בנפה זו התגוררו עוד 3 שבטים.

 

י"ג. נפת טבריה

1. אל-חימה
2. אל-חאדאתייה
3. חיטין
4. חירבת אל-ואערא אסודא
5. אדלאמייה
6. סמך [צמח]
7. אסאמרה
8. אסאמאקייה
9. אל-אובידייה
10. טאברא
11. עילבון (*)
12. אולאם
13. ראויר אבו שושי
14. אש-שג'רה
15. כופור כמא (*)
16. כופור סאבת
17. לובייה
18. אל-מאנארה
19. אל-מנסורה
20. מאעזר
21. מג'דל
22. מראר (*)
23. עין נאקיב
24. נאסר אדין
25. נאמרין
26. יאקוק
 

 

י"ד. נפת בית שאן

1. אל-אשראפייה
2. אום-אג'רה
3. אל-בירי
4. תל אשוקי
5. ג'בול
6. ג'סר אל-מג'אמיע
7. אל-מחרה
8. אל-חמידיה
9. אל-חניזיר
10. דנית
11. זאבעה
12. אסאחנה
13. אסאמרייה
14. סירין
15. אסאפה
16. א-טייבה
17. א-טירה
18. אל-ערידה
19. אל-פאטור
20. קרוני
21. קאזאמייה
22. קפרא
23. כופור מאסיר
24. כאוכב אל-הווא
25. אל-מוראסאס
26. מאסל אל-ג'אזי
27. ואדי אל-בירי
28. יאבללא
בנפה זו התגוררו עוד 4 שבטים

 

ט"ו. נפת עזה

1. בארבארה
2. בורקא
3. בריר
4. באתאני שרקי
5. באתאני רארבי
6. באעליין
7. עירק אסוידאן
8. בית ג'רג'א
9. בית חנונק
10. בית דראס
11. סואפיר רארבי
12. סומיל
13. איבדיס
14. עירק אל-מנשייה
15. אל-קאסטינה
16. קאראתיה
17. אל-קופאקה
18. קוקאבה
19. בית תימה
20. בית אפה
21. בית לאחאיה
22. תל אתורמוס
23. ג'סיר
24. ג'אלאדייה
25. אל-ג'ורה
26. ג'וליס
27. חאתה
28. אל-מוחרקה
29. אל-מסאמיה אל-כבירה
30. אל-מסאמיה אל-זריריה
31. נאג'ו
32. נעליה
33. חירביה
34. חוג'י
35. יאסור
36. חיליקאת
37. חאמאמי
38. כאסאס
39. קאמרה
40. דיר סנייד
41. איסדוד
42. סוחרייר
43. סימסם
44. סאוואפיר שאמאלי
45. סאוואפיר שרקי

 

ט"ז. נפת באר-שבע

בנפה זו לא רשומים כפרים. תושבי הנפה בעיקר בני חישה שבטים בדואיים ראשיים:
 
1. טאראבין – כולל 20 שבטי-משנה
2. אל-עזאזמה – כולל 10 שבטי-משנה
3. טיאח – כולל 25 שבטי-משנה
4. ג'ובאראת – כולל 13 שבטי-משנה
5. סאידיין – כולל 4 שבטי-משנה
 
פרטים על שבטים בדואיים אלה, וכן על שבטים אחרים שהתגוררו בנפות אחרות וגורשו מן הארץ, נפרסם בכתבה שנייה, בגיליון הבא של "מצפן".

 

 *     *     *

68colonization