קטע ממאמר של ישעיהו בן-פורת, "ידיעות אחרונות", 16 במארס 1973:

 …‏אי-אלו פרשיות מהותיות מן העבר מסתברות עכשיו על רקע תיאור המעגל ה"סגור": ניכסון – קיסינג'ר – רבין [אז שגריר ישראל בארצות הברית] – גולדה מאיר. למשל, פרשת שיתוף הפעולה ההדוק בין ארצות-הברית וישראל, בספטמבר 1970, שגרם לנסיגת הטנקים הסוריים מאירביד ולחיסול המשבר בירדן.

‏כלי תקשורת אמריקאיים, ובעקבותם גם עיתונים ישראליים, נתנו השבוע פירסום נרחב ל"גילויים" של כתב בריטי בכיר בכתב-עת אמריקאי ("פוריין פוליסי") על אודות פרשה זו. ואולם מצוות הצניעות והענווה לא תמנע מן הח"מ להזכיר, כי הפרשה על גילוייה המרכזיים, כולל כאלה שכלל לא נזכרו בכתב-העת הנ"ל, פורסמו על ידו ב"ידיעות אחרונות", ב-19 בספטמבר 1971 (!),  תחת הכותרת: "הלילה בו שלח קיסינג'ר מטוס כדי להביא את רבין לבית הלבן".

ברית אמיתית

‏נסתפק הפעם באיזכור הפרטים הרלבנטיים לנושא הנדון: בעוד גב' מאיר שוהה בניו-יורק, ערב שובה לארץ, פונה קיסינג'ר בטלפון אל רבין, השוהה אותה שעת לילה באסיפת-מגבית ליד ראש הממשלה. לשיחת קיסינג'ר שותף – פעיל – ג'וזף סיסקו, וככל הנראה – בהאזנה בלבד – גם הנשיא עצמו. רבין נקרא לבוא בדחיפות לוושינגטון, להתייעצות על המצב המידרדר בירדן. רבין מבקש לקבל לא רק מטוס מיוחד שיטיסו בלילה, אלא גם ובעיקר תשובה ברורה על השאלה מהי עמדת המימשל האמריקאי, בטרם יביא לפני גב' מאיר את מישאלת וושינגטון לנכונות ישראל להרתיע – בטנקים ובמטוסים –את הסורים, על סף חדירתם לירדן.

‏תשובת הנשיא חד-משמעית: אם ישראל מסוגלת למנוע, על ידי פעילותה הצבאית, את הצורך בהתערבות נחתים של הצי השישי המשוטט בקירבת חוף לבנון-ישראל, הוא, נשיא ארצות הברית, מוכן לערוב אישית להרתעת הסובייטים מפני פעולה, בין בירדן, בין בסיני.

‏מכאן ואילן מתפתח שיתוף-פעולה אופרטיבי בין הצמרת המדינית והמטות הצבאיים של שתי המדינות, ששיאו – נחיתת מטוס צבאי אמריקאי על אדמת ישראל, ובו – שורה של מפקדי טייסות ואנשי מודיעין הזקוקים לתידרוך מצד עמיתיהם הישראלים. נחיתת המטוס נעלמת רק מידיעת הציבור הרחב בעולם. ואולם האמריקאים תימרנו את טיסתו ונחיתתו בצורה כזו שהדבר אינו יכול להיעלם מידיעת הקרמלין. ואומנם, ברית המועצות, שהעמידה בתחילה פנים כאילו פלישת הסורים לירדן הפתיעה גם אותה – מבינה את הרמז, נרתעת ברגע האחרון, ומצווה על דמשק להחזיר את שריונה מירדן.

המסך יורד על משבר ירדן…

‏ ‏