הממשלה שואפת לחסל את ארגוני השמאל תוך שימוש בפרובוקציות. לאחר גילוי מה שכונה "רשת הריגול והחבלה" הלם המשטר, על ידי מעצרם של מלי לרמן ורמי ליבנה, ב"ברית הקומוניסטית המהפכנית – מאבק". ההמשך ברור בשיטת הדומינו. אחרי "מאבק" יבואו אחרים. נגד הפנתרים השחורים הומצאו עלילות של "טרור פנימי" ו"בקבוקי מולוטוב"; נגד ארגוני השמאל מפעילים את הפרובוקציה הגלויה של "ריגול וחבלה".

הם אינם מתכוונים לעצור בכך. בהודעה כי צפויים עוד 100 מעצרים מכין המשטר את הרקע למעצרם של פעילים פוליטיים נוספים ולחיסול ארגונים פוליטיים ופועליים. האשמתם של חברים בארגון פוליטי גלוי כי "באו במגע עם סוכן זר" היא רק התחלה.

הממשלה העוסקת מזה שנים בנישול ערבים, דיכוי מעמדי ועדתי והפליה גזעית, זקוקה ל"גיבוש לאומי" נוסף נוכח גלי השביתות והאמרת המחירים; היא זקוקה לנימוקי בטחון חדשים כדי להצדיק את המיליטריזם והמשך הדיכוי.

המשטר בישראל אינו יכול לשאת התארגנות פוליטית המשותפת ליהודים וערבים, והוא מפעיל את כלי נשקו – החל בש.ב. וכלה בבתי המשפט – כדי לחסל פעילות כזו. אין אנו נותנים כל אמון בהודעות המשטרה והש.ב. – הן נועדו ליצור הסתה המונית. האשמות מהאשמות שונות שהועלו ברוח זו כבר הופרכו (וחלק מ"הנאשמים" כבר שוחרר).

ידוע לנו כי רבים מהעצורים עונו קשות במסורת שיטות החקירה ה"מקובלות". נשמעים איומים להעמידם לדין צבאי במשפט סגור על פי תקנות ההגנה לשעת חרום-1945.

אתמול טענו שפועלים שובתים הינם "מחבלים" ו"פוגעים בבטחון המדינה"; היום הם פוגעים בארגונים פוליטיים בטענה שהם "עוינים", מחר הם יחסלו ועדי פועלים בטענה שהם "פוגעים באחדות הלאומית"; הם פוגעים בחופש ההתארגנות הפוליטית ובאותו זמן מכינים את החוקים שיאפשרו להשליך לכלא פועלים שובתים.

נעצור אותם עכשיו!

אתמול הכריזו על איקרית ובירעם כעל שטח סגור, מחר יאסרו הפגנות נגד "מעשים חריגים" וכל התארגנות בבתי-ספר ובשכונות.

נעצור אותם עכשיו!

בל יצליחו להוציא אף ארגון פוליטי מחוץ לחוק!

נעצור אותם עכשיו!

נילחם על זכותו הדמוקרטית של כל אדם להתארגן בהתאם להשקפותיו ולמצפונו. אנו קוראים לארגונים ולבודדים להצטרף לקריאה זו.

נעצור אותם עכשיו!

הארגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן – מארכסיסטי)

הארגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן)

הברית הקומוניסטית המהפכנית – מאבק

ועד הסטודנטים הערבית – האוניברסיטה העברית בירושלים

קבוצת אבנגרד

12.1.1973