פברואר 1972

אל קוראי "מצפן" – הבהרה על תוצאות הפילוג באירגון

פברואר 28, 1972

מאמר מערכת: על הפילוג

פברואר 10, 1972

המיעוט נכשל בניסיונו לכפות על מצפן להפוך לארגון טרוצקיסטי, ופרש.

מאמר מערכת: מאבקי עובדים

פברואר 10, 1972

צדק אבא חושי המנוח ‏כאשר קבע ב-1947 ש"מול הפועל המאורגן, ועל אחת כמה וכמה הבלתי מאורגן, עומדים נותני העבודה על כספם ורכושם, עם אמצעי הייצור שלהם, כשהמדינה הקפיטליסטית מאחוריהם והחוק לצידם והמשטרה לעזרתם".

מכתב מהכלא - גיורא נוימן

פברואר 10, 1972

אינני מאמין באנשים הממנים עצמם לאוונגרד, קובעים, מכוונים ומנהלים את המאבק החברתי, בעוד האחרים משמשים בידיהם כלים שלעולם לא ישתתפו באורח מלא בקבלת ההחלטות.

14 עקרונות-יסוד

פברואר 10, 1972

ההצעה שהועלתה לדיון באסיפת הפילוג.

על ה"עסק ביש" - ע. בן-נחום (עודד פילבסקי)

פברואר 10, 1972

נישואיה של מרסל ניניו, אחת מנאשמות משפטי קהיר 1954, שימשו הזדמנות לפתיחת אורגיה לאומית אפופת סיפורי אגדה, ביחס למעשה המכונה "עסק-הביש", אשר הסעיר בשעתו את המדינה.

ברוך שפטרנו - מגיב

פברואר 10, 1972

על ההתנקשות בחייו של וספי תל.

ההסתדרות - דב ש"ס

פברואר 10, 1972

ההסתדרות איננה איגוד מקצועי, במובן של התאגדות פועלים שכירים למאבק משותף למען קידום האינטרסים שלהם.

סרבן גיוס מדבר

פברואר 10, 1972

סרבן גיוס מדבר - ראיון עם גיורא נוימן