אמר מכס נורדאו, עוזרו של הרצל ונשיא הקונגרסים הציוניים בשנים 1905–1911, בנאום בלונדון, ב-12 ביולי 1920:

אנגליה אינה יכולה להרשות, שמצבה על יד תעלת סואץ יהא בחזקת סכנה. היא חזקה כל צרכה כדי לשמור עליה בכוחות עצמה. אף על פי כן אין היא יכולה לזלזל בעובדה, שיש לה במקום זה צד מהימן, ואם יהא זה מרצונה של בריטניה הגדולה – עתיד הוא לשמש משמר חזק כל הצורך. היהודים רוצים בכל נפשם ומאודם להיות הזקיפים של בריטניה בדרך הארוכה והמסוכנת העוברת במזרח הקרוב והתיכון עד גבולותיה של הודו. רק דבר אחד אנו מבקשים ממנה: שתרשה לנו להתחזק, כמה שאפשר – קודם כל, לטובתנו שלנו – כן, גם אנחנו אנשי-מדיניות! אבל בחשבון הסופי להיות חזקים גם לטובתה.

מצוטט מתוך הספר "הציונות – אוצר התעודות הפוליטיות",
בעריכת ח. מרחביה, הקדמה מאת ד. בן-גוריון.
תעודה מס' 298, עמ' 191.

ואם תיזכרו קצת במה שקרה בתעלה ב-1956 וב-1967 – תיווכחו שאין זאת אגדה!