"האינטרנציונל הרביעי – מגמה מרכסיסטית-מהפכנית" עומד לקיים בימים אלה את ועידתו הבינלאומית הרביעית. נושא מרכזי בסדר היום של הוועידה הוא השליטה הישירה של הפועלים על המפעלים בהם הם עובדים, או מה שנקרא בקיצור "ההנהלה העצמית", או "ניהול עצמי".

בניגוד לרוב הקבוצות הטרוצקיסטיות מעמידה המגמה המרכסיסטית-מהפכנית את "ההנהלה העצמית" כנושא מרכזי בהתפתחות הפוליטית של האירגון המהפכני ושל מעמד הפועלים בכללו. הערנות לנושא גדלה בעיקר על בסיס הניסיון שהצטבר מאז המאבקים של 69/68 במערב אירופה (צרפת ואיטליה בעיקר), כאשר חברי המגמה המרכסיסטית-מהפכנית, שהשתתפו בגופם במאבקים המעמדיים בארצות השונות, נוכחו כי עבור הפועלים בעלי התודעה הולכת ונעשית "ההנהלה העצמית" אבן פינה של הסוציאליזם הדמוקרטי אליו הם שואפים.

ברור כי הדגשת "ההנהלה העצמית" בתוכניתם של הטרוצקיסטים המרכסיסטים-מהפכנים מחייבת אותם לבדיקה מחודשת של מטען הטרוצקיזם השמרני שהביאו עמם, בעיקר בנושא בניית האירגון המהפכני. הסתירה ברורה גם לחברי המגמה עצמם: המפלגה הלניניסטית הצנטרליסטית ה"מתדרכת" את מעמד הפועלים ממרומי הקתדרה ויודעת הכל מראש היא ביסוד הדברים ההיפך ממפלגה מהפכנית דמוקרטית, נושמת ומתנועעת, המתחייבת מתוכנית "ההנהלה העצמית במפעלים" ומרעיון הסוציאליזם הדמוקרטי בכלל.

לדיון בסוגיה זו יקדישו חברי "האינטרנציונל הרביעי – מגמה מרכסיסטית-מהפכנית" שעות רבות בוועידתם הקרובה. עד היכן מוכנים הם ללכת לקראת תוכנית דמוקרטית – זאת נדע בקרוב.