התמונה הזו לקוחה מן הספר "תולדות ההגנה", כרך ב', חלק שני. כותרתה: "בחצרה של טירת-צבי". הכוונה לקיבוץ טירת-צבי שבעמק בית-שאן.

מי בנה את הבית שנראה בתמונה? התשובה ברורה: התושבים הערבים שגרו במקום עד שנושלו מעל אדמתם על ידי המתנחלים הציוניים. את הנישול ליוו התעמלנים הציוניים בהפרחת שקרים כגון: הארץ היתה ריקה, לא נישלנו איש, רק הפרחנו את השממה!

ואמנם, בשביל התעמולה הציונית נחשבה כל כברת ארץ המיושבת ערבים כארץ ריקה. על רחשי לבו של מתנחל ידוע – שמואל דיין – מספר שבתי טבת בספר "משה דיין", בעמ' 32: "לשמואל נראתה ארץ-ישראל כמקום שומם ובלתי-מיושב. סביבו ראה 'רק עשבי בר, קוץ ודרדר, חילפא וינבוט, סידריות, חולות, ביצות, סלעים ואבנים'. הערבים נראו כחלק מהשממה, כמו היתושים, הרמשים וחיות הבר המקננות בה, ובתור כאלה בני-חלוף. כמו שיבוערו החילפא והינבוט, ינוקזו הביצות וייעקרו העשבים השוטים, כך יפוצו שבטי הנוודים והאריסים הקרובים למות מרעב, מקדחת וממחלות. את הגאולה יכלו להגשים רק היהודים, רק החלוצים".

באותו עמוד מצטט טבת את דיין, שהוקסם מהחורן: "להיות רחוק מעיר ומאדם, להיות בודדים בין רבבות ערבים ובדווים…".

[בחזרה אל מאמר המערכת]