‏בימים אלה מנהלים גורמים מסוימים ושירותי-הביטחון הפועלים בסקטור הערבי, מסע של רדיפות, איומים ולחצים נגד סטודנטים ואקדמאים ערבים בכל האוניברסיטאות ובכל חלקי הארץ.

‏אין זו הפעם הראשונה בה מתנהל מסע נפשע כזה. זכורה לכולנו "פרשת אקצין" הידועה לשימצה באוניברסיטת חיפה והתערבותם הגסה שם. כמו כן זכורה לנו תגובתם האמיצה של פרופסורים, מורים, סטודנטים ועיתונאים בעניין הנ"ל, אשר דרשו בתוקף לטהר את החיים האקדמיים במדינה מנגע זה.

‏מסע זה התחדש ביתר שאת, עם הקמת אירגון האקדמאים הערבים בישראל, מלפני חודשים ועד הבעת רצונם של הסטודנטים הערבים באוניברסיטת בר-אילן להקים ועד משלהם אשר יטפל בבעיותיהם המיוחדות.

‏סטודנטים ערבים מוזמנים ל"פגישות" בנסיבות משונות על מנת לקבל "עצות טובות" המלוות באיומים: שאם לא יתרחקו מפעולות כאלה ימצאו את עצמם "במקומות בלתי נוחים!" ‏או, הרי הם "לומדים על מנת למצוא לעצמם משרה בגמר הלימודים?!" לחץ זה התפשט אף לקרובי משפחתם של האקדמאים העובדים בהוראה במשרד החינוך או בעבודות רגילות אחרות. ברוב המקרים הנ"ל מחו ה"מוזמנים" בתוקף נגד שיטה זו.

‏למסע רדיפות זה מטרה כפולה והיא לפגוע בזכויותיהם האלמנטאריות של המשכילים הערבים ולשלול מהם את חרויות הפרט שלהם: זכות ההתארגנות והמאבק הדמוקרטי והחוקי להגשמת זכויותיהם הצודקות; ומאידך, למנוע מהם מלמלא את שליחותם בתור אקדמאים כלפי בני עמם – להגן על זכויותיהם ולהיאבק נגד מדיניות הדיכוי והאפליה המונהגת נגדו.

‏מסע חדש זה חייב לעורר נגדו את כל אלה אשר כבוד האדם, חרויות הפרט והחיים האקדמיים התקינים יקרים להם.

‏אירגון האקדמאים הערבים בישראל מוקיע ומגנה את מסע הרדיפות, האיומים והלחצים המתנהל נגד סטודנטים ואקדמאים ערבים ואת כל היוזמים והמבצעים של מסע זה ודורש:

ייפסקו הרדיפות!

‏לא יתכן שבוגר אוניברסיטה ערבי, שהקדיש את מיטב שנותיו ללימוד, ממש כמו עמיתו היהודי, יסבול בגלל דעותיו הפוליטיות ותישלל ממנו האפשרות לעבוד במקצוע אותו למד. כך נמצא בוגרי אוניברסיטה העובדים בבניין במקום בהוראה, העוסקים בחקלאות במקום במחקר.

‏אנו קוראים לכל סטודנט ואזרח לעמוד איתנו במאבקנו. במיוחד מופנית קריאה זו אל התאחדות הסטודנטים בישראל ואל הסתדרויות הסטודנטים באוניברסיטאות ירושלים, תל אביב, חיפה, בר-אילן, הטכניון ובאר-שבע, וכן אל סגל ההוראה.

אירגון האקדמאים הערבים בישראל, חיפה