(התפרסם גם בערבית)

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") קורא לכינוס בינלאומי של אירגונים מהפכניים וקבוצות מהפכניות מארצות האזור, הניצבים על בסיס המאבק למען מהפכה סוציאליסטית כל-אזורית בדרך לפתרון השאלות הלאומיות והחברתיות של עמי האזור; מהפכה האמורה להפקיע את הבעלות על אמצעי הייצור, ההון והאוצרות הטבעיים, וכן את ניהול החברה והכלכלה מידי המעמדות המנצלים בעלי זכויות-היתר ולהעבירם לידי המוני המנוצלים; מהפכה אשר תבטל כל צורה של דיכוי לאומי ואפליה לאומית, תבטיח איחוד של אמת לעמים הערביים ותכיר במלוא הזכויות של העמים הלא-ערביים (כדוגמת הכורדים, יהודי ישראל, הדרום-סודאנים).

נוכח הדיכוי של העם הפלשתינאי המבוצע על ידי ישראל; הכיבוש ההולך ומתמשך, הטבח בירדן וההשלמה עם כל אלה מצד הריאקציה הערבית, לשמחת הממסד הציוני ובתמיכת המעצמות; על רקע חשיפת אופיים של המשטרים במדינות הערביות ה"מתקדמות", שגמרו אומר למנוע את המהפכה הסוציאליסטית – אנו קוראים לכינוסם של המהפכנים מכל קצות המזרח התיכון לשם גיבוש תוכנית מינימום מוסכמת למען מאבק משותף נגד הציונות, נגד הריאקציה הערבית ונגד האימפריאליזם.

אין אנו מתעלמים מריבוי האירגונים והקבוצות, ממיעוט כוחם ומחילוקי הדעות הרווחים במחנה המהפכני. אף על פי כן לא ייסלח לשום כוח מהפכני אם לא יעשה את מרב המאמצים למיצוי המשותף – והוא רב למדי – כדי לקדם את הרעיון המהפכני באזורנו וכדי להזיזו מתחום ההלכה אל תחום המעשה.

אנו חוזרים ומדגישים כי מטרת הכינוס אינה לכסות על חילוקי הדעות ולטייח את ההבדלים, אלא למצות, תוך כדי ויכוח ודיון, את העקרונות המהפכניים המשותפים, כדי לארגן בהתאם להם את המאבק המהפכני באזור.

אירגונים וקבוצות המתייחסים בחיוב לעצם רעיון הכינוס מתבקשים להתקשר לפי הכתובת דלמטה, לשם קביעת הצעדים הדרושים לקידום העניין ולשם קביעת מועדים לפגישות הכנה.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

CARISE, Claire Halloin, 11 rue Ernestine, 75-Paris 18ième