הקריאה המתפרסמת להלן מופנית אל כל המהפכנים בישראל – יהודים וערבים, אירגונים, קבוצות ובודדים. היא חוברה על ידי קומץ מהפכנים – ערבים, ישראלים ואירופאים, שנפגשו זה עם זה בעת האחרונה במערב אירופה.

יוזמי הקריאה ומחבריה אינם מהווים אירגון פוליטי ולא שוררת ביניהם אחדות דעות מלאה. כוונתם הצנועה מבוטאת בקריאה עצמה: ליקוט ואיסוף אינפורמציה, תרגומה, הדפסתה והפצתה בארצות האזור ובעולם.

מערכת "מצפן" קיבלה את הקריאה לפרסום. המערכת אינה מתכוונת לשחק את תפקיד הפטרון או המכוון של יוזמה זו, אך בינתיים, בהיעדר כתובת ישראלית, ועד שייווצר מרכז ישראלי לליקוט החומר, מקבלת המערכת על עצמה להעביר כל חומר שיתקבל אל היוזמים עצמם, ללא "צנזורה" כלשהו. להלן הנוסח:

  • "ניצוץ" הוא ביולטין המיועד לתרום לקשר האינפורמציה בין אלה הפועלים למען מהפכה במזרח התיכון.
  • "ניצוץ" אינו מייצג שום אירגון, לא בישראל, לא במזרח התיכון ולא בשום מקום אחר, ואינו חותר להקמת אירגון כלשהו. מטרתו לפתח ולהזרים את האינפורמציה – אלמנט ראשוני בדיאלקטיקה של המהפכה הסוציאליסטית.
  • קשר האינפורמציה בין המהפכנים במזרח התיכון הוא בעל חשיבות מיוחדת, בגלל קריעתו של האזור ליחידות מבודדות וחנוקות. בידוד זה הוא חלק מהאסטרטגיה האימפריאליסטית ועצם פריצתו מהווה פעולה מהפכנית.
  • מהדורה עברית של הביולטין תביא לידיעת המיליטאנט הישראלי אינפורמציה על המזרח התיכון כולו, על מנת לפרוץ את חומות הבידוד אותן מבצרת העיתונות הממסדית בישראל.
  • מצד שני יפיץ הביולטין בתכיפות מירבית מידע על הנעשה ביחידה החברתית-כלכלית הנשלטת על ידי ממשלת ישראל (כלומר – ישראל והשטחים הכבושים). חומר זה יעבור הן למהפכנים במזרח התיכון והן לצינורות אינפורמציה מחוץ לאזור, מתוך מגמה להעמיק את ההבנה של המבנה החברתי-כלכלי של החברה הישראלית, ושל מגמותיה הפוליטיות.
  • הביולטין יהיה אינפורמטיבי ולא וכחני. השתתפות חברים באיסוף אינפורמציה, עריכתה והפצתה אינה צריכה להפריע להם בפיתוח כלים בעלי אופי שונה: יותר תיאורטי, יותר מיליטאנטי, או המתייחס למסגרות ספציפיות יותר.