חברנו סרבן הגיוס גיורא נוימן עומד לסיים עתה את תקופה המאסר החמישית. בכל פעם הוא נידון ל-35 ימי מאסר, על ידי שופט צבאי וללא הגנה.

מלבד ההפגנות שנערכו בארץ למען שחרורו – נערכו גם הפגנות בארצות שונות בעולם. בתמונה העליונה: ישראלים מפגינים בלונדון, ליד השגרירות, כשעל חולצותיהם הכתובת: שחררו את גיורא נוימן! בתמונה התחתונה: המפגינים כובלים עצמם לשער השגרירות הישראלית ב"יום העצמאות". העיתונות האנגלית דיווחה על כך – הישראלית שתקה.