אל מערכת "זו הדרך"

‏ביטאון המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח),

‏ח.נ.,

‏חברים פעילים במאבק נגד מלחמת וייטנאם, ביניהם חברים שהשתתפו ברוב הפעולות הציבוריות ובאירגונן, מביעים אכזבה ותרעומת על הצורה שבה נערכה ההשתתפות מישראל בעצרת המחאה העולמית נגד מלחמת וייטנאם שהתקיימה בצרפת ביום 11.2.72.

‏ועד השלום הישראלי, על מרכיביו הפוליטיים הצרים, חדל מזמן להיות גורם ציבורי בעל חשיבות. פעילותו מצטמצמת כמעט אך ורק בייצוג כלפי חוץ-לארץ. גם בקשר למלחמת וייטנאם מסתפק ועד השלום בהצהרות בלבד.

‏עם קבלת ההזמנה לשגר משלחת מישראל לעצרת המחאה העולמית, עשו המפלגות המרכיבות את ועד השלום הישראלי את ההזמנה לנושא של מיקוח מפלגתי צר, במקום לנקוט בדרך אשר תעודד בישראל את תנועת ההתנגדות למלחמת וייטנאם. השתתפות המשלחת מישראל אורגנה תוך התעלמות מציבור הפעילים נגד מלחמת וייטנאם, שלא נתבקשו כלל להביע את דעתם על עצרת המחאה העולמית ועל תפקידי המשלחת מישראל.

‏לצערנו נקטה בדרך זו גם רק"ח, אשר מבין המפלגות המרכיבות את ועד השלום הישראלי, היא לוקחת חלק פעיל ויוזם במאבק הציבורי נגד מלחמת וייטנאם.

‏כידוע, הוקמה לפני מספר חודשים ועדה מאוחדת לפעולה נגד מלחמת וייטנאם. בוועדה מיוצגת קשת ההשקפות של מתנגדי המלחמה. גם עם ועדה זו לא מצאו לנכון המפלגות המשתתפות בוועד השלום הישראלי לבוא בדברים לקראת העצרת העולמית.

‏לדעתנו, כל המעוניינים בהגברת המאבק הציבורי נגד מלחמת וייטנאם צריכים היו, מיד עם קבלת ההזמנה להשתתף בעצרת העולמית, לזמן להתייעצות את הגורמים הפעילים בשטח זה. כמו כן, צריך היה לקרוא לאסיפות הסברה ודיון על תפקידי המשלחת מישראל והרכבה.

‏לדאבוננו, לא נעשו הדברים כך. הצורה שבה נעשו הדברים לא קידמה בישראל את תנועת ההתנגדות למלחמת וייטנאם.

‏לאותם חברים אשר פנו אלינו בשאלות ובהשגות אנו משיבים, כי המאבק הציבורי נגד המשך התוקפנות האמריקאית הוא העיקר ואותו יש להמשיך ללא הפוגה.

‏בברכת שלום,

הוועד המאוח‏ד נגד מלחמת וייטנאם

‏הכתובת לתשובה: י. חן, ת.ד. 4216, תל אביב.

 *   *   *

‏מערכת ביטאון רק"ח סירבה לפרסם את המכתב. יוזם המכתב, יעקב חן, הוא אחד מן הפעילים הבולטים במאבק נגד התוקפנות האמריקאית בווייטנאם, והנו מן האקטיבים ביותר בארץ בניהול תעמולה והפגנות נגד הטבח הברברי שמנהל האימפריאליזם האמריקאי בעמי הודו-סין; חבר במפלגה הקומוניסטית עוד מתקופת המחתרת, ובילה בנעוריו תקופות ארוכות בכלא הבריטי באשמת פעילות קומוניסטית בפלשתינה.