קומיקס מאת סוס ועז, התפרסם בעלון בהוצאת "מצפן", אפריל 1972