גליון "מצפן" הנוכחי הוא מצומצם בהיקפו, אם משווים אותו לגליונות הקודמים. כי הוא נערך, הוכן ועומד בעיצומו של משבר באירגוננו: משבר שתחילתו בקרע וסופו בפילוג.

זהו הפילוג השלישי במניין בתולדות האירגון הסוציאליסטי הישראלי. ומבחינה מספרית הוא החמור מבין כולם: סניף חיפה, הקטן מבין סניפינו, התפצל; חלקו נמנה על "מצפן" וחלקו על המתפלגים. סניף ירושלים – ברובו עם המתפלגים. רק סניף תל אביב לא "הרגיש" בפילוג – כולו ב"מצפן".

אין להכחיש: כוחו של האירגון הסוציאליסטי הישראלי – הידוע יותר בשם "מצפן" – לא היה גדול גם לפני הפילוג. עתה ספג מכה שהחלישה אותו יותר. אך עצם הוצאת הגיליון הנוכחי של "מצפן" מבליטה וממחישה את החלטתנו להמשיך לעבוד, להמשיך לעמול למען המהפכה הסוציאליסטית.

על מה התחולל הפילוג?

הקורא ימצא בגיליון זה הצעה של 14 עקרונות יסוד, שהועלתה לדיון באירגון ערב הפילוג. ההצעה הוגשה כטיוטה, לא כנוסח סופי של "כזה ראה וקדש". ברוחה ובתוכנה מהווה ההצעה ניסיון לנסח את העמדות המקובלות על חברי "מצפן", עמדות שפותחו ונוסחו במשך שנים במסמכים של האירגון ובגילויי-דעת מטעמו. אין ההצעה מתיימרת להוות פלטפורמה או פרוגרמה – אלא עקרונות-יסוד, פשוטם כמשמעם; עקרונות שנועדו להגדיר מי מתאים להיות חבר באירגון ומי לא; עקרונות שנועדו להפריך את טענת החברים המתפלגים, כאילו האירגון הסוציאליסטי הישראלי "מתדרדר למצב של אירגון שאינו אירגון", וכאילו כל שאר החברים, שאינם נמנים על המתפלגים, הם "אנרכיסטים, מבולבלים ואנטי-מארכסיסטים".

החברים המתפלגים סירבו לקיים דיון סביב ההצעה הזאת, הגדירו אותה "מסמך רשלני". בכך בעצם הכריעו למען פילוג. כי לעומת הצעת העקרונות הזאת, רצו לכפות על האירגון הצעת מיעוט משלהם, שהוכתרה בשם "מארכסיזם מהפכני – המהפכה המתמדת". הצעת המתפלגים הוגדרה על ידם כ"מינימום שבמינימום, הנועד לזהות מי מארכסיסט ומי אינו מארכסיסט" – הווה אומר: מי שלא מקבל את הצעתם, או מי שחולק על חלקים ממנה, אינו רשאי אליבא דמתפלגים לשאת את התואר "מארכסיסט", או "מהפכן מארכסיסטי", או "מארכסיסט מהפכני".

אלא שלא בתוארים מדובר. מדובר בנסיון המתפלגים לקבוע חד-משמעית כי האירגון הסוציאליסטי הישראלי הינו אירגון טרוצקיסטי המשתייך לאינטרנציונל הרביעי.

אנו קוראים לחברים המתפלגים לחדול מן הניסיון לאחז עיניים, להופיע בשם "האירגון הסוציאליסטי הישראלי" ולקרוא לעיתונם בשם "מצפן". זכותם לבחור להם את דרכם, אך חובתם לאזור אומץ, ולהופיע בשמם ובתוארם המלא.

דיון נרחב יותר במשמעות הפילוג ובאופיו הפוליטי והאידיאולוגי יפורסם בגיליון הבא של "מצפן". בעמוד זה אנו מפרסמים בינתיים את מכתבו של גיורא נוימן, המרצה עונשו בכלא צבאי – מכתב שעניינו הוא הפילוג.

המערכת