ספטמבר 1971

WANTED

ספטמבר 28, 1971

הפיחות דופק את המוני הפועלים – כרוז, ספטמבר 1971, התפרסם גם ב"מצפן", גיליון מס' 61-60, נובמבר-דצמבר 1971

עם המדכא עם אחר אינו יכול להיות חופשי

ספטמבר 10, 1971

כשם שהממשלה משקרת בנוגע לפיחות כך היא משקרת בנוגע לביטחון ולשלום

דמוקראטיה: אלימות השלטון בתוך ישראל ובשטחים הכבושים

ספטמבר 10, 1971

העובדות של הזמן האחרון מלמדות, כי הדיכוי האלים שמפעיל השלטון הישראלי בשטחים הכבושים חודר אף לתוך ישראל פנימה.