אוגוסט 1971

דו-קיום בשלום ותוצאותיו באיזור – גילוי-דעת של "מצפן"

אוגוסט 10, 1971

"דו-קיום בשלום" ותוצאותיו באיזור, גילוי דעת של מצפן.

הודעה מטעם האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

אוגוסט 7, 1971

ניצול מוליד את שביתות הפועלים ואת מאבקם; ההפליה מולידה "פנתרים שחורים"; דיכוי הפלשתינאים ונישולם מוליד התנגדות מצד אחד וסירוב לשרת בצבא מצד שני.