הניצול מוליד את שביתות הפועלים ואת מאבקם;

ההפליה מולידה "פנתרים שחורים";

דיכוי הפלשתינאים ונישולם מוליד התנגדות מחד וסירוב לשרת בצבא מאידך.

 

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") לוחם בניצול, בהפליה ובדיכוי.

 

לכן הוא תומך במאבקי הפועלים נגד הניצול;

מחייב את מלחמתם של "הפנתרים" נגד ההפליה;

מכיר בזכותו של עם מדוכא להילחם לשיחרורו

ומגן על זכותם של צעירים ישראלים לסרב לשרת במנגנון הדיכוי הצבאי.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

7.8.1971