עם סגירת הגיליון נודע דבר מעצרם של שני סטודנטים ושני מורים ערביים, ביניהם יו"ר ועד הסטודנטים הערביים באוניברסיטה בירושלים. זהו צעד נוסף, שנועד לדכא את האוכלוסייה הערבית ואת ועד הסטודנטים בפרט. אנו תובעים את שחרור העצירים ואת ביטול "תקנות ההגנה לשעת חירום (1945)", המשמשות אמצעי בידי השלטונות לדכא כל התארגנות פוליטית של ערבים בישראל. מערכת "מצפן"

 

גילוי דעת

‏במוצ"ש 10.4.71 נעצר הסטודנט ואליד פאהום, יו"ר ועד הסטודנטים הערביים באוניברסיטה העברית בירושלים. באותו שבוע נעצרו, סטודנט ערבי נוסף: האני עבדאללה, ושני מורים: עבדאלטיף נאסר מטירה, ומחמד מלחם מכפר מכר. המשטרה לא פרסמה עדיין את עובדת ונסיבות מעצרם.

‏עובדה זו מצטרפת אל העובדות הבאות:

  1. פרסום ראיון עם ואליד פאהום ב-8.4.71 ב"העולם הזה" בקשר לפעילות הש.ב. באוניברסיטאות.
  2. בשבועות האחרונים, ועד הסטודנטים הערביים ובמיוחד ואליד פאהום, עסקו בארגון אסיפת מחאה באוניברסיטה כנגד המעצרים המנהליים.
  3. העובדה כי בעת מעצרו של ואליד פאהום הוחרמו 3,000 ‏כרוזים שנועדו לחלוקה באוניברסיטה בקשר לאסיפה זו.
  4. העובדה כי נמנעה מהעצורים הזכות השמורה להם בחוק – להיפגש עם עורך דין.

‏כל אלה מצביעים לדעתנו על מסע הפחדה של המשטרה והש.ב. נגד כלל ציבור הסטודנטים הערביים והאוכלוסייה הערבית, וניסיון להגיב על הביקורת שהושמעה לאחרונה על התערבות הש.ב. באוניברסיטאות.

‏אנו תובעים:

  1. ‏מילוי זכויות האזרח של העצירים, לאפשר להם להיפגש עם עורכי-דין.
  2. ‏במידה והם אשמים, יועמדו למשפט אזרחי פומבי ופתוח. ולא – ישוחררו מיד.
  3. ‏יופסקו הרדיפות נגד הסטודנטים הערביים וניסיונות ההפחדה הבאים למנוע פעילות פוליטית לגיטימית.
‏ועד הסטודנטים הערבים – ירושלים
ועד הסטודנטים הערבים – תל אביב
18.4.71