‏קוסמופוליט הוא שם העט של משורר צעיר ברוך כשרונות, הלוקה בשנאה עצמית, חסר שורשים וניהיליסט. מבקר סולידי אחד הציע להעבירו בדיקות פסיכיאטריות – הערת המלבה"ד.

*     *     *

אילו נתנה לנו הציונות את "מדינת היהודים" ולא עשתה ‏התיישבות בפלשתינה – דיינו

אילו עשתה התיישבות ולא גאלה הקרקע – דיינו

‏אילו גאלה הקרקע ולא נישלה הפלאחים – דיינו

‏אילו נישלה הפלאחים ולא לחמה ל"עבודה עברית" – דיינו

אילו כבשה העבודה ולא תבעה "קנו תוצרת עברית" – דיינו

‏אילו תבעה "קנו תוצרת עברית" ולא הולידה השמאל הציוני – דיינו

אילו הולידה השמאל הציוני ולא הימין הציוני – דיינו

‏אילו הולידה הימין הציוני ולא עשתה דיר-יאסין – דיינו

‏אילו עשתה דיר-יאסין ולא גינתה הטובחים – דיינו

‏אילו גינתה הטובחים ולא עשתה מעשה קיביה – דיינו

‏אילו עשתה מעשה קיביה ולא הכחישה – דיינו

‏אילו הכחישה ולא הזכירה 101 – דיינו

‏אילו הזכירה 101 ‏ולא הפכתם לגיבורים – דיינו

אילו הפכתם לגיבורים ולא עשתה כפר-קאסם– דיינו

‏אילו עשתה כפר-קאסם ולא העמידה הרוצחים לדין – דיינו

אילו העמידה הרוצחים לדין ולא חננתם – דיינו

‏אילו חננה הרוצחים ולא קבעה "אינטרס לאומי דוחה מוסר אנושי" – דיינו

אילו טענה "האומה מעל לכל" ולא דנה בישיבתה השבועית בטוהר הנשק – דיינו

אילו דנה בטוהר הנשק ולא בגשר דאמיה – דיינו

‏אילו עשתה מה שעשתה ולא טענה "מה היו הם עושים לנו!" – דיינו

אילו טענה "מה היו הם עושים לנו" ולא עשתה להם מה שהיו הם עושים לנו – דיינו

אילו עשתה להם מה שהם היו עושים לנו ולא התעקשה להיות אור לגויים – דיינו

על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת לציונות עלינו

‏שנתנה לנו את "מדינת היהודים" וההתיישבות בארץ

שגאלה הקרקע ונישלה הפלאחים

‏שכבשה העבודה ותבעה אחווה לאומית

‏שהולידה השמאל הציוני וגם קיבוץ ברעם

‏שהולידה הימין הציוני וגם דיר-יאסין

‏שהולידה גיבורי 101 וגם קיביה

‏שרצחה בכפר-קאסם וגם חננה הרוצחים

‏שהקימה מקלט ליהודים נרדפים וגם הטילה פצצות ל"מסעודה שמטוב"

שעשתה עסק-ביש בקהיר והכריזה עושיו "קדושים"

‏שנתנה לנו הוראות ונותניהן וגם מוקיונים עם ובלי שופר

‏ששיחררה שטחים כבושים וגם דרשה הכרה בזכויות

‏שדרשה לפנות שטחים – כדי שהמדינה תישאר יהודית

‏שקבעה "האומה מעל לכל" וגם "צדק צדק תרדוף"

‏שהצטדקה "זו דרכו של עולם" בהוסיפה "אנחנו עם נבחר"

‏שנפחה בנו רוח עם סגולה והפכתנו אור לגויים.