• דבר המערכת: מערכת הבחירות לעיריית נצרת, השיטות ה"חוקיות" להפקעת אדמות הערבים, משרד הפנים אוסר על "מצפן" להוציא לאור עיתון בערבית בשם "אל-נור".
  • גילוי דעת של "מצפן" על משפט לנינגרד, 1 בינואר 1971.

אל אתר מצפן בערבית