ספטמבר 1970

לקראת פרספקטיבה חדשה (קבוצה שפרשה מ"מצפן")

ספטמבר 29, 1970

לקראת פרספקטיבה חדשה – גילוי דעת של "הברית הקומוניסטית", קבוצה שפרשה מ"מצפן" (התפרסם בגיליון מס' 56 של "מצפן")

לקורא: הטבח בירדן

ספטמבר 10, 1970

טבח הפלשתינאים אינו יכול להוביל לשלום; לכל היותר הוא יביא ל"הפוגה", שלאחריה יפרוץ הסכסוך המזוין מחדש.

מכתבים למערכת

ספטמבר 10, 1970

מכתב של סגן צ., שלא התפרסם, ומכתב של עבוד יוסף על עמדת רק"ח ביחס לאימפריאליזם האמריקאי במזרח התיכון.

האופי המעמדי של החברה הישראלית – ע. אור ומ. מחובר (עקיבא אור ומשה מחובר)

ספטמבר 10, 1970

חברת מהגרים, חברת מתנחלים, חברה בעלת זכויות יתר, שבה ההרכב המעמדי חופף במידה רבה להרכב העדתי והמעמד השליט מורכב מביורוקרטיה של השמאל הציוני כשותף הבכיר והבורגנות בתפקיד השותף הזוטר.

על עמדת רק"ח לגבי תוכנית רוג'רס – רמי ליבנה

ספטמבר 10, 1970

רק"ח מתעלמת מהמאבק הפוליטי והמזוין של התנועה הפלסטינית, ומקבלת את הגדרת מועצת הביטחון לשאלה הפלסטינית כ"בעיית פליטים".

לפני שמונים שנה – אליזה רקלי

ספטמבר 10, 1970

קטע מתורגם מהפרק "קדמת אסיה", מתוך הספר "גיאוגרפיה אוניברסלית חדשה", שיצא בפאריס ב-1884.

מאחורי המאבק לחיסול – דני ורד

ספטמבר 10, 1970

ירידת מספר הנרשמים למוסדות הצבאיים-אוניברסיטאיים בארצות הברית וההתקפות עליהם בקמפוסים הן ביטוי להתנגדות הגוברת למלחמת וייטנאם.

על מיסים ונפלאות – יוסף תם (רמי ליבנה)

ספטמבר 10, 1970

לטובת מי מתנהלת המדיניות הכלכלית בישראל, ואת מי היא משרתת באמת.

אמריקה הלטינית: מגמות וסיכויים – אריה בובר ודוד מוזס

ספטמבר 10, 1970

הבורגנות הדרום אמריקאית איננה מסוגלת ללכת בעקבות הבורגנות הצרפתית בימי המהפכה, משום שאיננה תוצרת של התפתחות כלכלית, מדינית ורעיונית עצמאית. היא תלויה ברמ"ח איבריה באימפריאליזם, ונעדרת יוזמה, הון ועניין במהפכה.

הרהורים על משמעות הצנטרליזם הדמוקרטי – פ. עודד (עודד פילבסקי)

ספטמבר 10, 1970

בתנועה הקומוניסטית זה היה מכשיר מצוין לסתימת פיות.

ישראלי אנטי-ציוני בארצות הברית – ר. לנגסטון

ספטמבר 10, 1970

קטעים מראיון ב"מיליטנט" עם אריה בובר, חבר מצפן: השאלה הממשית ליהודים בישראל היא – כיצד הם עתידים להתקיים כמיעוט קטן במזרח תיכון ערבי עצום.

על הגאווה הלאומית – ולדימיר איליץ' לנין

ספטמבר 10, 1970

אנחנו מלאי תחושת גאווה לאומית, ודווקא בגלל זה אנו שונאים באופן מיוחד את העבדות שלנו, כשבעלי קרקעות הנעזרים בקפיטליסטים מדריכים אותנו במלחמה שתכליתה לחנוק את פולין ואת אוקראינה, ולדכא את התנועה הדמוקרטית בפרס ובסין.

הלניניזם כמתוד מהפכני – היום! – מ. ורשבסקי (מיכאל ורשבסקי)

ספטמבר 10, 1970

לדוגלים בפעולות ראוותניות מציע לנין עבודה מייגעת וארוכה בעיצוב התודעה המעמדית המהפכנית. לא פצצות, אלא עיתון, לא "תחי המהפכה", אלא סיסמאות המסוגלות לומר משהו לפרולטריון.

נגד המזימה – האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

ספטמבר 10, 1970

גילוי דעת נגד תוכנית רוג'רס: שלום של אמת לא יושג על ידי הסכם בין ממשלות תוך רמיסת זכויותיו של עם שלם.

גילוי דעת מטעם "החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין" בעקבות תוכנית רוג'רס

ספטמבר 10, 1970

נכתב ב-23 ביולי 1970.

הפלטפורמה של "החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין"

ספטמבר 10, 1970

המשבר של תנועת הגרילה הפלסטינית נובע מהעדר תיאוריה מהפכנית. מלחמת השחרור היא מלחמת מעמדות המודרכת על ידי אידיאולוגיה מהפכנית.