יוני 1970

יש ברירה

יוני 1, 1970

כרוז זה חולק לקראת הפגנת החמישי ביוני ליד בניין הכנסת בירושלים. תמונות: שביתת רעב בת 24 שעות נערכה ליד שגרירות ישראל בלונדון ביום העצמאות, להזדהות עם העצורים האדמיניסטרטיביים השובתים בבתי הכלא בישראל; הפגנת מחאה ליד כלא דמון; הפגנת יום פלשתין בכיכר טרפלגר, לונדון.  

יש ברירה! – האירגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן)

יוני 1, 1970

כרוז שחולק לקראת הפגנת החמישי ביוני 1970, שהתקיימה ליד בניין הכנסת בירושלים.