אפריל 1970

אל הקורא: פרשת גולדמן

אפריל 10, 1970

דבר המערכת: המאבקים נגד המעצרים המינהליים ונגד החלטת הממשלה למנוע מנחום גולדמן לנסוע לקהיר.

‏במת ויכוח: דו-שיח פלשתינאי-ישראלי

אפריל 10, 1970

בעקבות החלטתה של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין לפתוח בדו-שיח עם "מצפן".

דו-שיח פלשתינאי-ישראלי: מחלוקת וויכוח – עודד פילבסקי

אפריל 10, 1970

יש הסכמה על זכות הפלסטינים להיאבק נגד הכיבוש ועל זכות הפליטים לשוב; המחלוקת מתמקדת בזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי-ישראלי.

‏למען פרוגרמה משותפת במאבק המשותף – רמי ליבנה

אפריל 10, 1970

בעקבת החלטת החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין להיכנס לדו-שיח עם מצפן: אנו רואים את עצמנו כמי שכבר לוקחים חלק במאבק המשותף, אם כי בנפרד.

טרוריזם בגושפנקה רשמית – אלה פולני

אפריל 10, 1970

אופיין האמיתי של תקנות ההגנה לשעת חירום: "אף בגרמניה הנאצית לא היו חוקים כאלה", הצהיר ב-1946 עו"ד יעקב שמשון שפירא, עכשיו (1970) שר המשפטים.

ביאפרה: הסוף. ניגריה לאן? – אילן אלברט (אילן הלוי)

אפריל 10, 1970

מאמר שני (ואחרון) על מלחמת האזרחים בניגריה: האינטרסים שמאחורי החלום על "כוויית" של אפריקה.

‏מרחב מחיה בדרום: סיפור הקולוניזציה – אריה בן חורין

אפריל 10, 1970

הסקר הראשון נערך מיד לאחר תום הקרבות: הסיבות הכלכליות להתעקשות הישראלית להנציח את כיבוש סיני.

רעידת אדמה – יוסף תם (רמי ליבנה)

אפריל 10, 1970

16 מאבקי עובדים בתוך 20 יום הסתיימו ברובם בלא כלום, משום שנוהלו כל אחד בנפרד.

‏מכתב מירדן: איך נבנית הברית בין מעמד הפועלים הירדני לבין האוונגרד הפלשתינאי – אבו סעדון

אפריל 10, 1970

על השביתה במפעל המלט בירדן, התערבות השמאל הפלסטיני להגנת הפועלים והכנות הנגד של המשטר.

‏דה-ציוניזציה: מאי קא משמע לן? – עודד (עודד פילבסקי)

אפריל 10, 1970

הניתוק מן הציונות מחייב את ביטול חוק השבות, הפסקת גזל אדמותיהם של הערבים והכרה בזכות השווה של העם הערבי-הפלשתינאי על הטריטוריה.

‏אל השמאליים המתייאשים – עודד פילבסקי

אפריל 10, 1970

תנועת מאי 68' בצרפת מביאה בשורה חדשה, בדבר מהפכה שלא תיצור משהו דומה למשטר בברית-המועצות.

‏מיהו גזעני? – שלום צדיק

אפריל 10, 1970

ניתוח פסק הדין של בג"ץ בעניין "מיהו יהודי": בהבדל מהתורה הנאצית, שרצתה להשמיד גזעים אחרים, מבקשת הדת היהודית רק לשמור על טוהר הגזע.

מיהו יהודי? – ע. פילב (עודד פילבסקי)

אפריל 10, 1970

כל אדם הוא הפוסק האחרון, ואין בלתו, בשאלת ההשתייכות הלאומית שלו, וכל המנסה למנוע ממנו את חופש הבחירה הזה הריהו לאומן וגזעני ללא תקנה.

‏בעיית האירגון בתפישתה של רוזה לוכסמבורג – מיקדו (מיכאל ורשבסקי)

אפריל 10, 1970

הנהגה מהפכנית הינה הכרח, ושום "ספונטניות" אינה יכולה לתפוס את מקומה.

‏ב-1 במאי – שביתה!

אפריל 10, 1970

כרוז של "מצפן" לקראת 1 במאי: פועלים בלי מעבידים יכולים להסתדר מצוין – מעבידים בלי פועלים יצטרכו ללכת לעבוד בעצמם.