ינואר 1970

על נסיונה של הצנזורה לחסל את "מצפן"

ינואר 28, 1970

על נסיונה של הצנזורה לחסל את "מצפן" – ינואר 1970

נגד השמאל הציוני

ינואר 28, 1970

נגד השמאל הציוני – מאת ע. אור ומ. מחובר (עקיבא אור ומשה מחובר), הופץ ככרוז של "מצפן", תחילת 1970

לפועל: הממשלה, המעבידים וההסתדרות בחזית אחת בהתקפה על רמת החיים של הפועלים

ינואר 15, 1970

ישנה חלוקת עבודה ישנה בין הממשלה וההסתדרות. הממשלה עומדת באופן ישיר לצד המעבידים ונגד הפועלים. תפקיד ההסתדרות, לעומת זאת, הוא לדאוג לכך שהפועלים יקבלו את מדיניות הממשלה, המשרתת את האינטרסים של המעבידים. תפקיד זה דורש שהפועלים יקבלו את מרות ההסתדרות. וכדי שיקבלו מרות זו נחוץ, בין היתר, שההסתדרות תעמיד פנים שהיא דואגת לפועלים.

כנס הנוער של הסוכנות היהודית בירושלים

ינואר 12, 1970

אל משתתפי כנס הנוער של הסוכנות היהודית בירושלים – 12 בינואר 1970