סיסמאות בערבית ובעברית בהפגנת פועלי "חוטי ירושלים" מול משרד המסחר והתעשיה

 

מפעל חוטי ירושלים, שייצר 13 שנה בעזרת סובסידיות ממשלתיות חוטים שעלו למשלם המסים 15 ל"י לכל דולר נחסך – נידון לסגירה. נוכח הצורך לתמוך כעת במפעלים הנמצאים בקרבת הגבול והמשלמים יום יום בחיי אדם את מחיר המדיניות הציונית, הוחלט לסגור את המפעל, לפטר את הפועלים ולשלם לבעלים 3.5 מיליון ל"י עבור השבתת המפעל וסכום דומה עבור הציוד. בשל התנגדות הפועלים נאלצה ועדת השרים לענייני כלכלה לקבוע שסגירת המפעל תידחה לחודשיים ובמשך הזמן ייבדק העניין על ידי ועדה. הנהלת המפעל התעלמה מההחלטה ופיטרה את 280 פועלי המפעל וביניהם 80 פועלים ממזרח ירושלים. בצילומים בעמוד זה נראים פועלי המפעל, יהודים וערבים, המפגינים לפני בניין משרד המסחר והתעשייה. הפועלים גם הפעילו את המפעל ולא איפשרו להנהלה לסוגרו.

סיסמאות בערבית ובעברית בהפגנת פועלי "חוטי ירושלים" מול משרד המסחר והתעשיה

 

הפועלים ניהלו בעצמם את המפעל במשך שבוע ימים וגילו שניתן להפעילו בצורה הרבה יותר יעילה מאשר קודם לכן. הוועד שנבחר על ידי כל הפועלים מנע כל ניסיון להפריד בין הפועלים היהודים לבין הערבים.