כרוז זה חולק לקראת הפגנת החמישי ביוני ליד בניין הכנסת בירושלים.
 
תמונות: שביתת רעב בת 24 שעות נערכה ליד שגרירות ישראל בלונדון ביום העצמאות, להזדהות עם העצורים האדמיניסטרטיביים השובתים בבתי הכלא בישראל; הפגנת מחאה ליד כלא דמון; הפגנת יום פלשתין בכיכר טרפלגר, לונדון.