אנו מפנים את תשומת-לב הקוראים למאמרו של נאיף חוואתמה – אישיות מרכזית בחזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלשתין – שהתפרסם במקורו ב"לה מונד" הפריסאי מיום 27 בינואר 1970 ‏ושתרגומו לעברית התפרסם בגיליון הקודם של "מצפן". בהמשך לפרסום זה, תתחיל מערכת "מצפן" בפרסום מאמרים, הערות והארות פרי עטם של חברי האירגון הסוציאליסטי הישראלי. פרסומים אלה, ששניים מהם מתפרסמים להלן, חתומים בידי כותביהם [עודד פילבסקי ורמי ליבנה]. הם משקפים את דעת הכותבים ואינם משקפים בהכרח את דעת המערכת או דעת האירגון – כפי שהדבר נהוג ב"מצפן" עד עתה. עמדותיה של המערכת מוצאות את ביטויין במאמרים חתומים על ידי המערכת, כשם שעמדותיו של האירגון הסוציאליסטי הישראלי מבוטאות בפרסומים החתומים על ידו.

‏אנו מפנים את תשומת-לב הקוראים לקטע מדברי חוואתמה, כפי שתורגם ופורסם בגיליון "מצפן" מס' 52: "בפרספקטיבה זאת קיבלה החזית העממית הדמוקרטית על עצמה את היוזמה להיכנס לדו-שיח עם האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן"), המוכר בשל פעילותו האנטי-אימפריאליסטית והאנטי-ציונית. למרות שאנו סבורים שארגון זה עדיין לא הגיע להבנה מלאה של הבעיה הפלשתינאית, הקפדנו להפיץ את הניתוחים של "מצפן" בקרב דעת הקהל הערבית, באמצעות השבועון "אל-חוריה", המתפרסם בביירות. בכך רצינו להבדיל באופן ברור וחד-משמעי בין העמדות של "מצפן" לבין עמדותיהם של ציונים שמאליים (מפ"ם), או ימניים…".

[אל מאמרו של עודד פילבסקי]

[אל מאמרו של רמי ליבנה]