חברי מצפן שלמה זנד וחיים הנגבי נעצרים על ידי המשטרה בנצרת.