נוסח הכרוז כפי שהתפרסם בגיליון מס' 52 של "מצפן" – אל הנוער היהודי.