הודעה לעיתונות:

 

נביל סעד, חבר האירגון הסוציאליסטי הישראלי, נעצר ביום ד', 8 לאוקטובר, על ידי משטרת ירושלים. כעבור 48 שעות הובל אל לשכתו של שופט שלום בירושלים, שהוציא נגדו פקודת מעצר ל-10 ימים נוספים.

בינתיים הופסקה עבודתו של נביל וכן לימודיו האוניברסיטאיים. משטרת ירושלים אף סירבה לקבל [בשבילו] חבילה (שכללה כלי גילוח, כלי רחצה, לבנים ועיתונים), למרות שקצין משטרה אחראי הבטיח כמה שעות קודם לכן לקבל חבילה כזו.

אנו מוקיעים את מעצרו של חברנו נביל סעד. מעצר זה הוא קטע מן המדיניות הממשלתית, שנועדה לדכא ולהפחיד את כל האלמנטים האופוזיציוניים בקרב אזרחי ישראל הערבים. בעיקר נועדו צעדי הדיכוי האלה לדכא ולהפחיד את אלה הנוקטים עמדות מהפכניות. ואמנם, חברנו נביל היה פעיל באירגוננו ונקט תמיד בעמדות פוליטיות כסוציאליסט מהפכן, חרף הגבלות התנועה שהטילו עליו השלטונות מזה זמן רב וחרף ההטרדות שהוטרד הוא בירושלים ומשפחתו באום אל-פחם.

כידוע, אין נביל החבר הערבי היחידי של אירגוננו, הנופל קורבן למדיניות זו. חברים ואוהדים אחרים כבר נעצרו, או שקיבלו צווי הגבלה וריתוק, על סמך תקנות הדיכוי הקולוניאליות, הידועות בשם "תקנות הגנה שעת חירום (1945)".

אנו תובעים את שחרורו המיידי של נביל סעד, ממש כפי שאנו לוחמים לביטול כל חוקי הדיכוי ולשחרור מאות ואלפי קורבנותיהם – רובם הגדול ערבים.

אנו נמשיך במאבקנו נגד מדיניות הדיכוי, הכיבוש והתוקפנות שמנהלת ממשלת ישראל; מדיניות הנראית לכאורה כאנטי-ערבית בלבד, אך שיש בה, יותר מכל, סיכון לעתידם של ההמונים היהודים בישראל.

מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")
ת.ד. 28061, תל אביב
11 באוקטובר 1969