*   *   *   *   *

פועלים!

אנו, חברי האירגון הסוציאליסטי הישראלי, פונים אליכם לעמוד לימין הדוורים השובתים ולחזק ידיהם במאבקם הצודק.

עסקני ההסתדרות, מנהיגי מפלגות הפועלים וראשי השלטון – אלה המתיימרים להיות נציגי הפועלים ומעבידיהם גם יחד – עשו יד אחת במטרה לשבור את השביתה, לשתק את תביעות הפועל בישראל, לסתום לו את הפה ולקשור את ידיו.

אך הם יודעים היטב:

כוחם של הפועלים הוא באיחודם!

צווי הריתוק שהופעלו היום נגד הדוורים יופעלו מחר נגד כל פועל אשר יתנגד למדיניות הקפאת השכר יחד עם עליית מחירים, נטל המיסים ההולך וגדל ומדיניות מיתון חדשה.

הבוסים של ההסתדרות מכריזים על כל שביתה של פועלים כעל שביתה פראית.

אנו אומרים: אין שביתה פראית

שבירת השביתה היא פראית

בניסיונם לשבור את השביתה ניסו עסקני ההסתדרות והשלטון לפצל את מאבק הדוורים בהזמינם רק חלק מהם להתייצב במשטרה. הדוורים, בהוכיחם בגרות אשר לה לא ציפו העסקנים, סיכלו באחדותם ניסיון זה.

הנהלת הדואר, בכוונתה לשבור את השביתה, קראה ל"מתנדבים" לעבוד במקום הדוורים.

אל יתנו פועלי ישראל יד לקשר הזה!

על הדוורים בכל הארץ לפעול להקמת ועד ארצי לניהול המאבק לביטול צווי הריתוק ואיומי ההעמדה לדין.

יתבעו הפועלים מוועדי העובדים סולידאריות מלאה עם מאבקם הצודק של הדוורים!

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

יולי 1969