לאחר שבבית הספר התיכון ליד האוניברסיטה, בבית חינוך תיכון, ועכשיו גם בגימנסיה העברית נאסר על ועדי הכיתה להזמין לשיעור מחנך את אנשי "מצפן" – נשאלת השאלה מי מפחד מ"מצפן"?

האם ההנהלה המתירה לד"ר [ישראל] אלדד ומשה שמיר לבוא ולדבר בבית הספר, פוחדת ששמו הטוב של בית הספר ייפגע?

האם המורים חוששים שעשר או שתים-עשרה שנות חינוך לאומני יתמוטטו בשיעור אחד?

האם ההורים חוששים שאתם תבואו הביתה עם שאלות שאין להם תשובה עליהן?

האם מקרה הוא שהעיתונות מפרסמת באופן שיטתי על "מצפן" רק שקרים

האם כל המדינה הזאת השורצת לאומנים מהחרמון עד שארם א-שייח חוששת מכמה צעירים בעלי דעות בלתי מקובלות?

כנראה שיש דברים בגו.

לאותם "נאיבים" יש כנראה מה להגיד. מפחדים מהם לא בגלל כוחם הגדול, לא בגלל תכונותיהם ולא בגלל שערותיהם הארוכות.

פוחדים מהרעיונות שלהם.

אם אתה לא מפחד מהרעיונות של "מצפן";

אם אינך אוכל כל מה שהעיתונות, המורים וההורים מלעיטים אותך;

אם אתה מעוניין לדעת מה "מצפן" אומרים – התקשר לת"ד 2234 ירושלים.

אוהדי "מצפן" בבתי הספר:

גימנסיה רחביה

תיכון ליד האוניברסיטה

בית חינוך

[פורסם ללא תאריך. נכתב והופץ ככל הנראה באמצע 1969]