חיים או מוות?

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") קורא לכם לבוא ולהפגין נגד המשך מדיניות הכיבוש והדיכוי, ביום השנה השני למלחמה, ב-5 ביוני 1969, בשעה 11 לפנה"צ, ברחבת הכנסת בירושלים.

תהיה דעתו הפוליטית של כל אחד מאיתנו כאשר תהיה, אין איש היכול להכחיש כי המשך הכיבוש הופך יותר ויותר אנשים חיים למתים, אנשים בריאים לנכים, נשים נשואות לאלמנות וילדים ליתומים. יהיו אלה יהודים או ערבים.

לאחר מלחמת יוני, רווחו בקרב יהודי ישראל הרבה תקוות ואשליות בדבר שלום קרב ובא, בדבר הסדר היחסים בין ישראל למדינות ערב ובדבר עתיד היחסים בין יהודי ישראל לערביי פלשתין.

השנתיים האחרונות הפריכו את כל התקוות, הזימו את כל האשליות.

המשך המדיניות הנוכחית אינו יכול להביא שום תועלת, גם לא לישראל. רק יותר דם ויותר דמעות. וזאת, מלבד הגורל המר הפוקד את המוני הערבים בישראל, בשטחים הכבושים ובארצות השכנות. לנו, יהודים וערבים, חברי האירגון הסוציאליסטי הישראלי, ישנה השקפה מגובשת על שורשי הסכסוך הנוכחי ועל סיבותיו. אולם אין זה הרגע המתאים להתווכח על כך.

הזמן דוחק, כי המצב הולך ומחמיר.

[יש] לנו גם השקפה מפורטת על עתיד היחסים הישראליים-ערביים. איננו סבורים כי אלה יוסדרו באמצעות מדיניות הכוח הציונית השלטת בישראל מאז לידתה.

אנו סבורים כי לשם פתרון יסודי של הסכסוך הנוכחי, חובה עלינו לגבש כוח המוני גדול, כדי להפוך את המשטר בישראל ממשטר ציוני-לאומני למשטר סוציאליסטי. אנו סבורים גם, כי המהפכה הסוציאליסטית היא הצורך החיוני של ההמונים הערביים בארצותיהם, כמו שהיא הצורך החיוני של ההמונים בישראל, וכי רק פדרציה סוציאליסטית של המזרח התיכון כולו יש בה כדי להבטיח בצורה מלאה את עתידנו בחלק זה של העולם.

אולם כדי להתנגד למדיניות הנוכחית אין אדם מישראל חייב לקבל את דעתנו, כולה או חלקה.

כשמדובר בחיים ומוות, אין אדם צריך להיות מהפכן או סוציאליסט כדי לבחור בחיים ולדחות את המוות. ועל כך מדובר כרגע.

המשך המדיניות הנוכחית מחמיר את המצב ולא מרפא אותו.

המשך הכיבוש מגביr ומחזק את ההתנגדות הפלשתינאית על כל צורותיה ולא מחליש ומבטל אותה.

הגיע הזמן להתנער מאשליות.

הגיע הרגע בו חובה על כל אדם מישראל להעביר תחת שבט הביקורת את המדיניות הנוכחית, ולבדוק אם הצליחה לקיים מה שהבטיחה פעם: שלום, ביטחון, שלווה וחיים.

הגיע הזמן להרים את קול המחאה נכד המדיניות הזו, להתלכד חרף כל ההבדלים הפוליטיים והאירגוניים ולהשמיע קול אחד:

הלאה הכיבוש !

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

מאי-יוני 1969