מספר אירגוני סטודנטים ערבים בצרפת פרסמו הצהרה בה הם "מגנים במידה שווה" את ממשלות עיראק וישראל. היומון הצרפתי "לה מונד" מביא בגיליונו מה-8 לפברואר ידיעה נרחבת על כך. ההצהרה מגנה את הממשלה העיראקית "בגלל השיטות האיומות בהן השתמשה בזמן הוצאתם להורג של סוכני שירותי המודיעין הישראליים". היא תוקפת, כמו כן, את הניצול הדמגוגי של העניין מצד ממשלת עיראק, שמטרתו "להסתיר את הקשיים הפנימיים" וזאת "בהתם להיגיון הידוע של משטרים ריאקציוניים מתמוטטים".

הצהרת הסטודנטים הערבים מגנה את "הממשלה המיליטריסטית של ישראל, המתיימרת להופיע כמגינת יהודי העולם כולו והיוצרת בלבול מכוון בין משטרים ערביים ריאקציוניים לבין הפטריוטים הפלשתינאים". בהזכירה את הפלשתינאים, קובעת ההצהרה כי הם "קורבנות של אי-צדק נורא ושל נישול משטחם הלאומי", וכל זאת בשם תיקון עוולות שנעשו ליהודים, ואשר לפלשתינאים אין בהן שום חלק.

ההצהרה מזכירה את גל המחאות הנרחב שפשט בעולם נוכח ההוצאות להורג, ומציינת כי "הסטודנטים הערבים מצטערים על כך כי הרצח של אלפי אנשי קידמה ערבים שבוצע על ידי אותו המשטר בעיראק השאיר את דעת-הקהל ואת המוסדות הבינלאומיים באדישות".

באותה הצהרה מגנים יוזמיה ומחבריה את "השמדת העם היומיומית המבוצעת על ידי הכוחות הישראליים" בשטחים הכבושים ובשטחים אחרים.

ההצהרה חתומה על ידי ההתאחדות הלאומית של הסטודנטים האלג'ירים; האיגוד הכללי של הסטודנטים הלבנונים בצרפת; הסטודנטים המצרים המתקדמים והסטודנטים הדמוקרטיים הלבנונים.