הרישומים המתפרסמים בעמוד זה נעשו על ידי יובל גולן, בן קיבוץ גן שמואל. לשאלת כתב "מצפן" ענה יובל:

 

מי אני? בראש וראשונה הריני צעיר בן 25, שרוצה לחיות. בנוסף לכך – חבר קיבוץ שעובד קשה. קשה מאוד אפילו: ברפת.

‏אינני איש פוליטי, במובן של עסקן, אך אני מעורב בה, בפוליטיקה, אם רוצה אני ואם לאו. כמו כולם. ומעובדה זו איני יכול לברוח.

מצייר לפעמים, ובציורי אני ממחיש דברים שאני מאמין בהם. בין השאר, מאמין אני ביכולתם של אנשים לפעול ולעשות למען אמונתם.

מאמין בשלום.

‏מאמין בזכות (הלא היסטורית) של היהודים לחיות בארץ זו, ובאותה מידה מוכן להילחם על זכותם של הערבים לחיות בה. מאמין בצורך שלנו בוויתורים, ובמו"מ עקיף, ואפילו בנסיגה גם… מירושלים.

‏אינני חבר "מצפן". גם לא חבר מפ"ם. מאמין באפשרות העשייה המשותפת של כל אנשי השמאל, הנמצאים, כמוני, במצב של תהייה. עשייה בתחום המאבק נגד ההיסטריה ההמונית; עשייה בתחום המאבק נגד סיפוח; עשייה בתחום המאבק המעמדי, בארץ ובאזור.

‏מאמין שחובה להילחם בתנועה למען דיין; להילחם נגד ביטול האחד במאי; להילחם בדמגוגיה של עסקני ההסתדרות, מנהיגי מפ"ם והמערך.

‏ומעל הכל: לעשות הכל כדי שצעירים בארץ זו יפסיקו למות למען הדברים הקדושים שכל מיני מחרחרי מלחמות מוכרים לנו מדי יום ביומו.