כדי שיוכלו מדריכי הסוכנות ומרציה לתאר את המציאות הישראלית כגן-עדן ל"עולים פוטנציאליים", ויחד עם זאת כאובייקט הזקוק לתרומותיהם הפטורות-ממס של "יהודי הגולה", חייבים לפחות הם לדעת את האמת. כך, כנראה, סברה מחלקת ההסברה של "המגבית המאוחדת לישראל" מטעם קרן היסוד. זוהי, על כל פנים המסקנה המתבקשת למקרא חומר-העזר שהוציאה לקראת שנת התקציב הקרובה, בחוזר שהופץ בארץ.

‏"כידוע – נאמר בחוזר – האזרח הישראלי הוא משלם המס הגבוה ביותר בעולם. הנטל על משפחה בישראל בשנת התקציב הקרובה יגיע ל-5,700 ‏ל"י מיסים בממוצע (כאלף לירות יותר מאשר שילמה בממוצע השנה)".

‏תקציב המדינה לשנה המתחילה באפריל הקרוב מסתכם ב-7.85 מיליארד לירות (2.2 מיליארד דולר), ולמימונו ייגבו 4 ‏מיליארד לירות בצורת מיסים – שהם ב-100 מיליון ל"י יותר מסכום הגבייה השנה. ממה נובע הצורך בניפוח התקציב, ומדוע דווקא האזרח הישראלי צריך לזכות בתואר "אלוף העולם בתשלום מיסים"? מסבירה הנהלת "המגבית המאוחדת לישראל" לשליחיה:

‏"שנת 1969/70 תהיה השנה השנייה שבה ייתן הגידול הניכר בהוצאות הביטחון את רישומו על כל המבנה של תקציב המדינה. תקציב משרד הביטחון מגיע ב-1969/70 לכ-2.5 ‏מיליארד ל"י לעומת 1.9 מיליארד ל"י בשנה השוטפת ו-1.4 מיליארד ל"י בשנה שלפניה. הוצאות הביטחון צורכות כשלושה רבעים מכלל הכנסות המדינה ממיסים ישירים ועקיפים. ההכנסות תורמות רק כמחצית מכלל ההכנסות בתקציב. כל השאר ממומן במלוות ובמימון גרעוני". (כל ההדגשות – במקור).

‏"כדי למלא את מה שהפסדנו במלחמה ולחדש אח ציודנו לתקופת לוחמה מודרנית – טוען החוזר – עלינו להוציא סכומים עצומים למטרה זו. כדוגמא: טנק שעלה לנו בשנים 1948, 1949, 1950 או 1951 60,000 דולר, עולה כיום למעלה מ-300,000 דולר. מטוסי פאנטום שאנו עומדים לקבל יעלו לנו יותר מ-4 מיליון דולר כל אחד, לעומת 1.5 מיליון דולר ששילמנו בעד כל מיראז' צרפתי".

‏נתונים אלה יתורגמו אחר כך בפי השליחים למיניהם לשפה הרבה יותר פשוטה: "הערבים רוצים להשמיד את ישראל – תנו כסף".

‏מישהו דוחק, כנראה, בקרן היסוד לשדידת טריטוריות כבושות. אחרת איך להבין את הפיסקה: "כדי לעמוד בלוח הזמנים הדחוק מוקמים המבנים בשטחים המוחזקים בשיטה טרומית, המאפשרת הקמת היאחזות בזמן קצר". במספרים זה נראה כך: "עד עתה הושקעו 22 ‏מיליון לירות בהיאחזויות חדשות. בתקציב המוצע יושקעו עוד 8 מיליון ל"י. ההיאחזויות החדשות תהיינה: התחלת הקמתו של כפר עציון, הקמת ישיבה בהר עציון, הקמת שתי היאחזויות חדשות ברמת הגולן ואחת ברפיח. כן יושקעו כספים בהרחבת ההיאחזויות שהוקמו עד כה." (ברמת הגולן עשר, בסיני שתיים ובגדה חמש היאחזויות).

‏לממשלת ישראל הוצאות חשובות נוספות. למשל: "בשנת התקציב החדשה יוקצבו 50 מיליון ל"י לאיכלוס ירושלים המזרחית ו-10 מיליון ל"י נוספות לשיקום ירושלים שבין החומות. 33.7 מיליון ל"י הקציבה הממשלה למימון אמצעי ההגנה והביטחון של 37 ישובי עמק בית-שאן. ב-1969/70 תוציא ישראל בשטחים כ-155 מיליון ל"י." ועוד מוסיף החוזר ומסביר: "הביטחון נוגס במשק גם בעקיפין – בהחזקת אנשים בשירות מילואים ובהארכת שירות החובה לשלוש שנים, אשר עיכבה הכנסת כוח אדם נוסף ודרוש למשק. מלבד זאת מכתיבים צרכי הביטחון גם עבודות בנייה ועפר רבות."

אין מה להוסיף – ההסבר משכנע…