‏ימים ספורים לאחר צאת הגיליון הקודם של "מצפן" אירגנה קבוצת מיקוניס-סנה "הפגנת מחאה" ליד שגרירות ארצות הברית בתל אביב. להפגנה היתה מטרה ברורה: להנציח בצילומים את הפעילות ה"אנטי-אימפריאליסטית" של מק"י, ולהפיץ צילומים אלה יחד עם חומר התעמולה של מפלגה זו בחו"ל, בעיקר בקרב חוגים שמאליים באירופה. דברי מק"י ופרסומיה משמשים זה זמן רב כמכשיר הסברתי של משרד החוץ הישראלי. הם מהווים סניגוריה "שמאלית" על המדיניות של ישראל (במערכת "מצפן" מצויות עדויות לרוב, כיצד משמשות שגרירויות ישראל באירופה ובאמריקה בפרסומי מיקוניס-סנה כדי למתן ביקורת של נוער יהודי בעל גישה שמאלית על מדיניות הממשלה).

‏לצורך זה נזקקה מק"י לאימאג' שמאלי ומהפכני.

‏ומה קל יותר מעריכת הפגנה זוטא ליד שגרירות ארצות הברית? בעיקר כשהפגנה זו נערכת תחת סיסמאות כה מתונות ומנומסות כמו: "ניכסון, העמים דורשים שלום לווייטנאם!" או: "פתרון בווייטנאם ובמזרח התיכון!"

‏חברי "מצפן" באזור תל אביב הצטרפו לשורות ההפגנה הזו בנושאם סיסמאות אחרות, עובדה שהקשתה על הצלם להנציח במצלמתו את הסיסמאות המנומסות בלבד. כמה מעסקני מק"י החלו להשתולל ולקרוע את סיסמאותינו, עד שהושתקו על ידי השוטרים, שקיבלו פקודה לשמור על השקט בסביבה. במקרה אחד החל אחד מעסקני מיקוניס-סנה לצעוק ולבעוט. הוא אף פנה לשוטרים בבקשה שיסלקו את חברינו מהשטח. כמה מחברי הוועד המרכזי של קבוצה זו, בראשות אסתר וילנסקה, הורו לחבריהם לזוז הצידה ולהתבדל מחברינו, כדי להקל את עבודת הצלם וכדי שהקהל ופקידי השגרירות לא יתבלבלו ולא יערבבו בין הסיסמאות המנומסות לבין הסיסמאות ה"חצופות".

‏סיסמאותינו היו, בין היתר:

הכיבוש האמריקאי בווייטנאם – ליברלי יותר או פחות?

זכותו של עם כבוש להילחם לחרותו!

תחי המהפכה הסוציאליסטית!

תמוגר ממשלת הליכוד הלאומי בסייגון!

יאנקים – הלאה הכיבוש