אוקטובר 1968

כזה היה צ'ה

אוקטובר 10, 1968

במותו השאיר אחריו צ'ה גווארה, שגילם בגופו את אחדות התיאוריה והמעש, את הצו "תפקידו של מהפכן – לעשות מהפכה".

הקרמל נגד הסוציאליזם הדמוקרטי – יעקב (יעקב טאוט)

אוקטובר 10, 1968

בהונגריה, 1956, ובצ'כוסלובקיה, 1968, התייצבה האוכלוסייה כולה נגד הביורוקרטיה השלטת.

משנתו של החבר מוטקה – א. כהנוב

אוקטובר 10, 1968

ויכוח עם מאמר של מרדכי כפרי נגד מצפן, שהופיע ב"חותם" מס' 112.

סוציאליזם – מה הוא? הארה למאורעות צרפת וצ'כוסלובקיה – ע. אור (עקיבא אור)

אוקטובר 10, 1968

מטרת המהפכה החברתית היא להעביר את הסמכות על תהליך הייצור לידי מועצות פועלי הייצור, ולבטל את ההפרדה בין מקבלי ההחלטות למבצעיהן בכל שטח של החיים החברתיים.

ההנהלה העצמית של הפועלים – זביניק פישר

אוקטובר 10, 1968

פראג, מאי 1968: על הניסיון ליצור דמוקרטיה סוציאליסטית יש להגן מפני האלמנטים השמרניים ומפני המגמות האנטי-סוציאליסטיות גם יחד.

"בכל דור ודור קמים עלינו להכחידנו" – משה מחובר וחיים הנגבי

אוקטובר 10, 1968

ויכוח עם נתן ילין-מור על מקורותיה של מלחמת 67'; מצד ישראל זו לא היתה מלחמת מגן.

הפרוגרמה של האופוזיציה הפולנית – יאצק קורון וקארול מודזלבסקי

אוקטובר 10, 1968

פרק ג' של המכתב הגלוי – המטרה המעמדית של הייצור.

הערות ותגובות

אוקטובר 10, 1968

מן העיתונות הישראלית, ספטמבר 1968: הפוגרום נגד ערבים בתחנה המרכזית בתל אביב, התנחלויות חדשות, תוכניות חינוך מגמתיות ומדוע זכה שגריר ישראל בבון בכינוי "חזיר".