מרץ 1968

זכותו וחובתו של כל עם כבוש להיאבק על חירותו

מרץ 22, 1968

גילוי דעת של מצפן (למחרת פעולת כראמה, 22.3.68): זכותו וחובתו של כל עם כבוש לגלות התנגדות ולהיאבק על חרותו. את השיטות, הדרכים והאמצעים הנכונים והנחוצים למאבק זה יקבע הוא בעצמו, ואך צביעות תהיה זאת מצד זרים – ובייחוד אם הם שייכים לעם המדכא – להטיף לו מוסר ולהגיד לו "כזאת תעשה וכזאת לא תעשה".

הדרך היחידה לנורמליזציה - פינוי מיידי של כל השטחים הכבושים!

מרץ 21, 1968

גילוי דעת של מצפן (ביום פעולת כראמה, 21.3.68): הדרך היחידה לנורמליזציה היא פינוי מיידי של כל השטחים הכבושים.