קוראים יקרים,

שימו לב איזה רעש עושה התנועה למען ארץ ישראל השלמה. היא מוציאה לאור עיתון, שבו משובצות גלופות למכביר; היא מפרסמת מודעות ענקיות בעיתונים היומיים, תמורת כסף טוב; היא אף מארגנת כנסים ארציים ושוכרת לשם כך את בנייני האומה.

ומע"י [מפלגת העבודה הישראלית]? למפלגת השלטון יש אמצעים בלתי נדלים, מיליונים של לירות בקופתה; עיתונים גדולים; מנגנון פקידותי עצום, ושליחים למכביר בחו"ל.

ואפילו מפ"ם, שהיא מפלגה ענייה-יחסית, כלום אין לה שליחים באירופה, שכל תפקידם לטמטם את חוגי השמאל המהפכני? האם אין לה שליחים לרוב בארצות אמריקה הלטינית, שכל שליחותם מתמצית בעובדה שהם צדים נוער יהודי בעל נטיות מהפכניות ומסיטים את מרצו ואת שאיפותיו אל עבר התנועה הציונית?

בקיצור: לצד הלאומנות על כל פלגיה ומפלגותיה עומד הון עצום, מיליונים של לירות ודולרים, כדי להטעותך, כדי לרמותך וכדי להסיתך.

ואילו לרשותנו – לירות ספורות.

שים לב: כדי להוציא לאור גיליון אחד של "מצפן", המודפס על נייר זול ובשיטת הדפסה חסכונית, מוציא האירגון הסוציאליסטי הישראלי סכום שעולה על 400 ל"י. ואף לא אגורה אחת לשכר סופרים, או לאיזשהו שכר מסוג אחר. אין אף חבר המקבל כסף עבור עבודתו, ותהי זו הקשה ביותר או המפרכת ביותר. אפילו הוצאות יומיומיות של נסיעה, לינה או אכילה אין האירגון מממן. כל פעיל עושה את הכל על חשבונו, מוציא לשם כך את אגורותיו האחרונות.

לכן אנו מפנים אליך קריאה זו: תרום והתרם למען "מצפן"! תרום והתרם למען האירגון הסוציאליסטי הישראלי!

ולא לשם תשלום לחברים אנו מפנים אליך קריאה זו; לא בכדי לשלם למישהו ממשתתפי העיתון שכר סופרים. הכוונה היא לגמרי אחרת.

חובתנו בתקופה זו – תקופת המשך הכיבוש והדיכוי, תקופת השוביניזם הגס והמשתולל – להגביר ולהאדיר את אמצעי ההסברה שלנו.

עלינו לשכלל ולפתח את המגע עם המונים גדולים יותר. מצווים אנו להגיע בהסברתנו לחוגים רחבים יותר. באחת: הכסף דרוש לאימוץ יתר של השריר האירגוני, המסוגל לבצע את העבודה הפוליטית.

אין לנו קרנות סודיות, ואין לנו תרומות נסתרות. כל מקורותינו – תרומות חברים ואוהדים.

לא די בהרחבת העיתון העברי – אנו חייבים להוציא עיתון ערבי. ולשם כך דרוש לנו הכסף.

לירה ועוד לירה ועוד לירה אפשר לתרגם לפעולה פוליטית.

התרמה ועוד התרמה ועוד התרמה – היא עצמה מהווה חלק מן הפעולה הפוליטית.

עיתון בעברית ועיתון בערבית; כרוזים וחוברות; כינוסים ואסיפות – כל אלה הם אמצעים יסודיים בעבודה הפוליטית של אירגון שמאלי מהפכני.

לכן נקראים כל חברינו ואוהדינו לאמץ להם לנוהג את הכלל הבא: אל תסתפק, בשיחות פוליטיות, בהסכמה של בן שיחך כי נחוץ שינוי בישראל, וכי דרושה תמורה במדיניותה – אלא גבה ממנו תרומה. אם לא בסכום של עשרות – גם עשר לירות יספיקו. ואם גם סכום כזה אין בידו – אזי גם לירות בודדות יהוו עזרה.

המאבק המהפכני דורש תבונה ואומץ! אבל הוא נזקק גם לכסף!

 המערכת