[ח"ץ – ראשי תיבות של החטיבה הצעירה של מפ"ם]

היום נקראים אתם לתת תשובה לשאלה: "איך להיאבק בתנועה למען ארץ-ישראל השלמה?" תשובתנו: יש רק דרך אחת למאבק יעיל נגד תנועה זו ונגד הדומות לה – דרך המאבק המיוסדת על עקרונות הסוציאליזם.

אם תתנו לעצמכם דין וחשבון כנה, תודו כי אף ניסיונכם שלכם מוכיח אמת יסודית זו. כל ויתור, ויהי אף הקטן ביותר, לאידיאולוגיה הלאומנית, מוביל בהכרח להיגררות אחרי תנועות הכיבושים והסיפוחים. איש אינו יכול לבסס את קיומה של ישראל על "זכויות היסטוריות" ולהתנגד, בו בזמן, למימושן של זכויות אלה גם על עזה וגם על חברון, גם על שכם וגם על ירושלים הערבית.

או, או –

או שאתה סוציאליסט או שאתה נאציונאליסט. עוד לא קם הגאון שהצליח לפשר בין השניים. לא במוסקבה ולא בפולין – לא במרחביה ולא במשמר-העמק.

ועוד שאלה נשאלים אתם בכינוסכם הארצי הנוכחי: איזה תוכניות "קונסטרוקטיביות" עליכם לאמץ, כדי "לפתור" את בעיית פליטי פלסטין, על יסוד המשך הכיבוש הישראלי. תשובתנו: אין ולא תהיה תוכנית כזו. הניסיון "למצוא" או "להמציא" תוכניות כאלה מיוסד על השקר הגדול של הרפורמיזם. הוא נועד לסחוף אתכם אל מחנה הכובשים והמספחים, כדי שתתנו לו כיסוי אדום וכדי שתעניקו לו הכשר סוציאליסטי. כלום לא זה התפקיד שמילאה מפ"ם במשך כל שנות ה"נשיאה בעול"?

אנו מפנים אליכם אזהרה ידידותית זו, בתקווה שתקחו אותה לתשומת ליבכם:

על סדר היום של כינוסכם הארצי עומדות שתי השאלות הנ"ל. אולם זוהי רק ראייה פורמאלית של מצב העניינים. כי השאלה האמיתית העומדת להכרעה היא הרבה יותר רצינית וגורלית. זוהי השאלה אם השמאליים שבכם ירימו ראש, או שייגררו אחרי ההנהגה ההיסטורית של מפ"ם. ולאן מובילה הנהגה זו הרי ברור: היא מנסה להוביל אתכם לאבדון פוליטי. בימים אלה הולכים העניינים ומתבהרים, כפי שלא קרה במשך שנים רבות. בבית התגלה פרצופה האמיתי של הלאומנות היהודית על כל גווניה. בחוץ התגלו מערומיו של הסוציאליזם הביורוקרטי נוסח מוסקבה. ודווקא בימים אלה מחייב ההיגיון, ממש כמו המצפון, להתייצב על בסיס הסוציאליזם המהפכני.

אין דרך אחרת!

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

תל אביב-יפו, 26.8.68