הלאה הפלישה – יחי הסוציאליזם!

לפלישת ברית המועצות וגרורותיה לצ'כוסלובקיה אין שום קשר עם הסוציאליזם.

פלישה זאת מהווה רק את שיא המאמץ עז-המצח של השלטון הביורוקרטי בברית המועצות להציל את הכת הביורוקרטית שהיתה שלטת בצ'כוסלובקיה ולבטל את הדה-סטאליניזציה שהתחוללה שם.

חוששים שליטי ברית המועצות כי אותו תהליך יתפשט אל מדינות מזרח אירופיות אחרות ויחדור אף אל גבולות ברית המועצות עצמה.

הביורוקרטיה עתירת הכוח ונעדרת האידיאלים המהפכניים, הפעילה לצורך זה את המכונה הצבאית שלה במסווה של שקרים, כאילו קיימת סכנה של השתלטות אימפריאליסטית וכאילו פנתה צ'כוסלובקיה אל עבר הקפיטליזם.

הפלישה הנחיתה מכה כבדה על הסוציאליזם המהפכני. היא רמסה את זכות ההגדרה העצמית של האומות והטילה אל ביב השופכין את האינטרנציונליזם הפרולטארי. היא משמשת שמן על גלגלי התעמולה הריאקציונית בכל רחבי העולם ומעוררת ביתר שאת את הלאומנות, בפרט בקרב האומות המזרח אירופיות.

עתה ייאלצו הסוציאליסטים המהפכניים בעולם ובישראל לעמול כדי להסיר מעצמם כתם כבר זה, שהוטל עליהם על ידי מעמד הביורוקרטים בברית המועצות ועל ידי בעלי בריתו מפולין, מגרמניה המזרחית, מבולגריה ומהונגריה. וזאת בתקופה שבה גואה התנועה המהפכנית לא רק בעולם השלישי – בג'ונגלים של אסיה ובהרי אמריקה הלאטינית – אלא גם בלב ליבו של העולם המפותח. לא רק בסייגון אלא גם בפאריס.

וכדאי לשים לב לכך, שהביורוקראטים המוסקבאיים הפעילו את אגרופם הקמוץ בצ'כוסלובקיה, אך באותו זמן הם הרעיפו ומרעיפים חיוכים אל עבר האויב העיקרי של העמים – האימפריאליזם האמריקאי. הכוח שלהם לא הופעל בווייטנאם. הוא הופעל בצ'כוסלובקיה.

ובישראל? כאן משמשת הפלישה הסובייטית אמתלה לכל המפלגות הלאומניות, כדי לפתוח בצווחה אדירה, להכפיש את הסוציאליזם ולהסיח את הדעת מן הכיבוש, הדיכוי והנגישׂות שהם עצמם מפעילים כלפי העמים הערבים. שום קול לא השמיעו נגד רצח עם וייטנאם. שום גינוי לתוקפנות האמריקאית. אף לא מילה אחת.

ומהצד השני ניצבת רק"ח, החוזרת כתוכי על השקרים הסובייטיים, כשהיא מבודדת את עצמה אף מכמה מפלגות סטאליניסטיות גדולות.

אנו מגנים את הפלישה הסובייטית!

אנו קוראים לפולשים להסיר ידיהם מצ'כוסלובקיה!

יחי האינטרנציונליזם הפרולטארי!

תחי המהפכה העולמית!

"מצפן"

תל אביב, 24 באוגוסט 1968