כיבושה של צ'כוסלובקיה באמצעות טנקים, מטוסים וכוחות יבשה אדירים מהווה פשע בל יכופר!

ברית המועצות ובנות בריתה הוכיחו שוב, כי אינן מוכנות בשום אופן להשלים עם פגיעה בשלטון הביורוקראטי-דיקטאטורי שהקימו במזרח אירופה. מעשה מחפיר זה מהווה טרגדיה לכל העולם המתקדם. בפלישתה לצ'כוסלובקיה פגעה ברית המועצות פגיעה קשה ביותר במהפכה הסוציאליסטית העולמית.

המשטר בברית המועצות הוכיח שוב, כי למרות רוממות סיסמאות הסוציאליזם שבפיו הוא הקים משטר דיקטאטורי בו מדוכא מעמד הפועלים על ידי הביורוקראטיה השלטת באמצעות כלי הדיכוי האדירים העומדים לרשותה. לא אינטרס קידום המהפכה הסוציאליסטית בעולם עומד לנגד עיניהם של מנהיגי ברית המועצות כי אם אינטרסים מעצמתיים צרים.

ברית המועצות, שלא התערבה כנגד התוקפנות הנפשעת של האימפריאליזם האמריקני בווייטנאם, העזה למגר בכל הכוחות שעומדים לרשותה את השלטון הסוציאליסטי בצ'כוסלובקיה.

אנו קוראים לסוציאליסטים המהפכניים ולקומוניסטים שעדיין לא מכרו את מצפונם המהפכני לביורוקראטיה הסובייטית – לצאת כאיש אחד נגד תכתיבי הכוח של ברית המועצות ושל המפלגה הקומוניסטית הסובייטית.

תכובד דרכם העצמאית של כל כוחות הסוציאליזם המהפכני בעולם!

הסירו ידיכם מצ'כוסלובקיה!

ימוגרו המשטרים הביורוקראטיים-דיקטאטוריים במזרח-אירופה!

כל השלטון למועצות הפועלים, האיכרים והסטודנטים!

יחי הסוציאליזם!

הארגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן)

21.8.1968

[הכרוז נכתב והודפס ביום הפלישה של צבאות ברית-ורשה לצ'כוסלובקיה]