מר [אשר] בן נתן הנכבד מאוד,

בעקבות המלחמה הישראלית-ערבית של יוני 1967 הביע איחוד הסטודנטים הסוציאליסטים הגרמניים את דעתו באופן גלוי ותקיף נגד מדיניותה של ממשלת ישראל. בזאת ביטאנו את השקפתנו שבישראל, כמו בארצות הערביות, ניתן פירוש מוטעה, שוביניסטי, לבעיות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות של המזרח התיכון – ובזאת מנציחים ומייצבים את החרפת היחסים בין ארצות אלה ואת תלותן במערכת היחסים הכלכליים והפוליטיים הבינלאומיים.

אירגוננו הכיר תמיד בשלמותה הטריטוריאלית של ישראל שמלפני המלחמה, אם כי התנגד לאופיה הציוני, אשר בתנאים הקיימים מהווה בהכרח גורם לסכסוך. כמו כן תמכנו תמיד בפתרון הסכסוך המזרח תיכוני לטובת האינטרסים של המוני העם משני הצדדים ולא של החוגים השליטים באזור.

אם הננו פונים ישירות אליך, למרות שאתה מייצג את השלטון הנוכחי בישראל, ולכן עקרונית אינך הכתובת הנאותה לפניות מצידנו, הרינו עושים זאת מאחר שאנו רוצים להדגיש בפניך באופן מוחשי, שאנחנו, במערב גרמניה, נמשיך את פעולות ההסברה שלנו על עניין הדיכוי של האופוזיציה הרדיקלית בתוך ישראל ונשתתף במחאה הבינלאומית הנרחבת נגד אמצעי ההפחדה והדיכוי שבהן נוקטת ממשלתך.

הסיבה הספציפית למכתבנו זה: הסטודנט בן ה-24, חליל טועמה, ערבי אזרח ישראל, מזכיר אירגון הסטודנטים הערביים בישראל וחבר האירגון הסוציאליסטי מצפן, שנעצר באשמת מתן מחסה למנהיג תנועת התנגדות פלשתינאית. לאור העובדה כי חליל טועמה הביע בעבר התנגדות פומבית למדיניות החוץ והפנים של ישראל, נראות ההאשמות וההנמקה המלווה אותן כניסיון הפחדה. זהו ניסיון להפחיד ולהחליש אותם כוחות פוליטיים שאינם מתמכרים לשוביניזם הערבי או הישראלי ואשר פתרונם לסכסוך המזרח תיכוני מבוסס על מאבק פוליטי משותף למען עצמאות ושלום בין תושבי האזור על בסיס סוציאליסטי. אנו רואים כסימפטומטית את העובדה שניסיון ההפחדה הופנה דווקא נגד אופוזיציונר ערבי; למרות שהאופוזיציה הסוציאליסטית העקבית בישראל – בניגוד לגופים הפוליטיים הציוניים – מאגדת בשורותיה יהודים וערבים גם יחד. בישראל שוררת הפליה לרעת האזרחים הערבים (הנובעת ממניעים פוליטיים) ולכן הם פגיעים במיוחד להפעלת לחץ מצד השלטון.

יש לציין כי מיד עם ביטולו הפורמאלי של המימשל הצבאי, בסוף שנת 1966, הוגבל טועמה למקום מגוריו בכפר רמה ולמקום לימודיו באוניברסיטה בירושלים. הננו מוחים נמרצות נגד מעצרו של חליל טועמה, המהווה לדעתנו ניסיון להפליל את הפעילות הסוציאליסטית בישראל, ועל ידי כך לפגוע בה ולהחלישה.

בכך אנו מצטרפים בהכרה מלאה למחאותיהם של ראסל, סארטר ואירגוני הסטודנטים באנגליה ובצרפת.

יחד עם זאת מופנית מחאתנו נגד התחזקות הנטיות האנטי דמוקרטיות בישראל, אשר מעצרו של חליל טועמה מאפיינם.

איחוד הסטודנטים הסוציאליסטים הגרמניים (סד"ס)
גרמניה המערבית