שבוע אחרי רציחתו של [מרטין לותר] קינג, בוצע ניסיון שפל של התנקשות בחייו של רודי דוטשקה, מנהיג אירגון הסטודנטים הסוציאליסטי במערב גרמניה.

"רודי האדום" הוא אחד ממנהיגי הגל החדש, הדור הצעיר של מהפכנים באירופה ובאמריקה. רוב ארצות המערב נתונות עתה בראשיתה של התעוררות שמאלית מהפכנית מחודשת. אחרי שנים של רגיעה, אחרי שהאפולוגטים של המשטר הקיים הכריזו פה-אחד כי הקפיטליזם פתר את בעיותיו ונכנס לבסוף למסלול של צמיחה שלווה ובלתי מופרעת – שוב מתגלעים סימניו של משבר עמוק.

ניסיון העבר מוכיח כי ההתעוררות המהפכנית בין הסטודנטים והאינטלקטואלים בארצות המערב היא רק סימפטום, ויש להניח – ולקוות – כי בעקבותיה ייכנסו למאבק מעמד הפועלים ושכבות מנוצלות אחרות. אכן, אירגונו של רודי דוטשקה כבר עשה את הצעדים הראשונים של התקשרות עם מעמד הפועלים, ואף השיג הישגים מסוימים בכיוון זה.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי הביע את רגשות ההזדעזעות שלו מן ההתנקשות, ואת הסולידריות שלו עם קורבנה, במכתב ששלח אל אירגון הסטודנטים הסוציאליסטי בגרמניה ואשר תרגומו מתפרסם כאן.

להלן תרגומו של מכתב אל איחוד הסטודנטים הסוציאליסטים הגרמניים שנשלח מיד לאחר ההתנקשות במנהיגו רודי דוטשקה:

חברים יקרים,

מזועזעים מן ההתנקשות הנפשעת בחברכם רודי דוטשקה, הרינו מביעים בזאת את תמיכתנו הבלתי-מסויגת במאבקכם – מאבק אשר חשיבותו חורגת, לדעתנו, הרבה אל מעבר לגבולות מדינתכם.

יחד עם האיחולים להחלמתו המהירה של דוטשקה, רצוננו להפגין בשורות אלה את הסולידריות הסוציאליסטית שלנו עימכם – סולידריות שהומחשה כבר מצדכם כשנקטתם עמדה כה ברורה וחד-משמעית ביחס לכיבוש הישראלי של הטריטוריות הערביות וכן ביחס למאסר חברנו ח'ליל טועמה בפרט, ודיכוי האלמנטים האופוזיציוניים שבקרב ערביי ישראל בכלל.

בקשר למאורעות האחרונים, מן הדין הוא לציין עובדה אחת, אשר מעבר לסמליות הרבה הטמונה בה, יש לה גם משמעות פוליטית עקרונית ביותר: זוהי עובדת הקירבה הפוליטית והידידות האישית ההדוקה השוררת מזה שנים בין אקסל שפרינגר לבין אישי צמרת השלטון בישראל.

די בעובדה זו כדי להמחיש אמת פוליטית ידועה זה מכבר: במאבק לסוציאליזם מצויים אנו, הסוציאליסטיים השמאליים של ישראל – יהודים וערבים כאחד – בחזית אחת עימכם – הסוציאליסטים השמאליים הגרמנים – מול ונגד כוחות הריאקציה בכל אחת מארצותינו.

                                                                                       בברכת המאבק המשותף,

מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי