ביום 26.3.1968 בין השעות 11:00 לפני הצהריים ו-5:00 אחר הצהריים, הפגינה בחסות "ועד הסטודנטים והמרצים להגנת זכויות האדם" קבוצת מרצים וסטודנטים ליד רחבת הספריה הלאומית שבאוניברסיטה העברית בירושלים. הפגנת המחאה נערכה נגד מעצרו השרירותי של הסטודנט מוחמד יוסוף צדיק, ונגד תקנות ההגנה לשעת חירום – 1945.

על גבי שׂקים ישבו דומם במשך ההפגנה המרצים: ד"ר ישראל שחק (כימיה), ד"ר אברהם זלצ'ובר (סוציולוגיה), ד"ר משה מחובר (מתמטיקה), כשאליהם מצטרפים סטודנטים יהודים וערבים.

כל אותה עת חולק הכרוז המצורף בזה, אשר עורר ויכוחים בהם השתתפו מאות סטודנטים. סיסמת כרזות ההפגנה היתה: "אם אינך מפגין נגד עוול, הנך שותף ואחראי לו".

עם סגירת הגיליון נודע כי בחודש אפריל שנה זו, הוארך מעצרו האדמיניסטרטיבי של מוחמד יוסוף צדיק בחמישה חודשים נוספים.

[וזה נוסח הכרוז:]

מחאה

מוחמד יוסוף צדיק הוא תושב שפרעם וסטודנט שנה ב' בחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית.

באמצע דצמבר 1967, נעצר על ידי המשטרה אשר – לדברי העיתונות – חשדה בו שהסתנן לירדן והתקשר עם שירות המודיעין הירדני. מוחמד צדיק טוען מצידו כי האשמות אלה בדויות.

כחודש ימים ישב מוחמד צדיק במעצר לפי פקודת שופט השלום; אולם, במשך תקופה זאת לא הוגש כתב אישום ואף לא הובא כל חומר נגד העצור.

ב-10 בינואר הוצא נגד מוחמד צדיק צו-מעצר אדמיניסטרטיבי לתקופה של שלושה חודשים, לפי תקנות ההגנה לשעת חירום 1945, והוא עתה יושב בבית-הכלא – ללא משפט ואף מבלי שהוגש נגדו כתב אישום.

מקרהו של מוחמד צדיק אינו יחיד במינו. מלבדו יושבים בבית-הכלא אזרחים רבים (בוודאי עשרות – ואולי אף מאות), לפי פקודה אדמיניסטרטיבית, ללא משפט וללא כתב-אישום. נגד מאות אזרחים נוספים מופעלים (לפי אותן התקנות המנדטוריות) צווי הגבלה, ריתוק, מעצר-בית וכו'.

השאלה אם מוחמד צדיק (או כל קורבן אחר של תקנות התועבה הנ"ל) חף מפשע או לא – אינה רלוונטית. עצם העובדה שבמדינה זאת אפשר, על סמך החלטה אדמיניסטרטיבית, להטיל על אזרח עונש ולהשליכו לבית-כלא לתקופה בלתי מוגבלת, ללא משפט ומבלי להוכיח את אשמתו – פירושה שבמדינה שולט לא החוק אלא השרירות.

אזרח שאינו מוחה נגד מעשי עוול ושרירות שמבצעת הרשות השלטת בארצו – נעשה שותף לאחריות למעשים אלה.

הננו קוראים אפוא למורי האוניברסיטה ולתלמידיה, להצטרף למחאה זאת. נשב בדממה כדי להתריע נגד השרירות והעוול וכדי להגות באמצעים נוספים שבהם ננקוט במאבק נגדם.

יבוטלו תקנות ההגנה 1945!

ישוחררו האזרחים הכלואים ללא משפט על סמך תקנות הרשע!

ישראל שחק, אברהם זלצ'ובר, משה מחובר